Kalbos diena gimnazijoje

Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą Lietuvoje pradėtos rengti 2016 metais. Lietuvos respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas rugsėjo 30 d. posėdyje bendru sutarimu pritarė VLKK iniciatyvai rengti Lietuvių kalbos dienas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė teigė, kad šių dienų idėja kilo iš noro susikalbėti ta pačia kalba ir kalbėti apie tą pačią kalbą, asmeninio ir bendruomeninio tapatumo poreikio ir noro skatinti kalbos kūrimą. Pasirinktos dvi valstybingumui svarbios datos – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – tarsi vartai, pro kuriuos kviečiama įeiti į šventę ir kalbėti apie mūsų valstybės kalbą.
Į šių dienų renginius savo sumanymus įpynė ir mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Gitana Kavaliauskaitė, į pagalbą pasitelkusi ne tik savo kolegas gimnazijos mokytojus, bet ir tikrus bičiulius – Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojus. Kovo 3 dieną į konferenciją „Kalboje visų namai“ atvyko profesorė Regina Rinkauskienė, docentė Laimutė Bučienė, docentas Vidas Valskys ir lietuvių filologijos specialybės studentė Laura Misiūnaitė. Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius, Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, konferencijoje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės administracijos vyriausioji kalbos tvarkytoja Birutė Kajutytė ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Verutė Jarmalavičienė, Zarasų žemės ūkio mokyklos mokytoja Romualda Gudonienė su mokiniais, Salako lituanistė Inga Gikienė.
Renginį pradėjo ir rimtam darbui visus nuteikė šiemet atgijęs mokytojos Gitanos jaunimo klubas „Lietus vitraže“, kompozicija „Ąžuole mūsų“ įtaigiai atskleidęs tiek kalbos, tiek savo kūrybines galias bei gimnazijos vertybes. Konferencijos eiga buvo kruopščiai suplanuota, numatytas LEU mokslininkų pranešimų laikas, suderinti klausytojų srautai, todėl I-II gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę profesorės Reginos Rinkauskienės pamokoje aptarti lietuvių kalbos tarmes ir etnografinius regionus, o III-IV klasių gimnazistai – paklausyti docentės Laimutės Bučienės paskaitos „Tarmė – kaip savitas pasaulio modelis (remiantis lietuvių rašytojų kūrybos pasaulėvaizdžiu)“. Po pietų pertraukos visi skubėjo pamatyti klubo „Lietus vitraže“ atnaujinto spektaklio, skirto mūsų krašto poetui simbolistui Faustui Kiršai atminti, pavadinto „Aš liudiju keliaujančią per žmones/ kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą“. Mokiniams buvo priminta poeto kūryba, jo gyvenimo etapai, visus žavėjo klubo gimnazistų susikaupimas, nuoširdumas, kūrybinė, meninė raiška. O geriausiai konferencijos dalyvių dėmesį sekėsi sutelkti docentui Vidui Valskiui, nes jis kalbėjo apie būdingiausias gramatikos negeroves mokinių rašiniuose. Docento paskaitos metu mokiniai galėjo aptarti sudėtingiausius atvejus ir kartu atlikti užduotis. Ir pagaliau renginio pabaigoje vyko visų lauktas protų mūšis, kurį vedė LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto lietuvių filologijos specialybės studentė Laura Misiūnaitė. Beje, studentei konkurso dalyvius suintriguoti padėjo Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas V. Kuzmickas, paklausęs, kiek yra Zarasų mieste gatvių, pavadintų lietuvių rašytojų vardais. Teisingai atsakiusiems buvo įteiktas Antalieptės krašto kalendorius.
Ši konferencija „Kalboje visų namai“ tą dieną visiems dalyviams priminė mūsų gimtosios kalbos svarbą, lietuvių kalbą puoselėjusias asmenybes, sustiprino mokymosi motyvaciją. Nuoširdžiausia padėka šio renginio sumanytojai, organizatorei lietuvių kalbos mokytojai Gitanai Kavaliauskaitei ir jos bičiuliams Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkams.

Janina Dobrovolskienė
Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus, Eglės Levandavičiūtės, Armando Knezio

20170308