Gimnazistų sukurtas šūkis – alkoholio vartojimo prevencijos projekto šūkio nugalėtojas

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenė beveik prieš metus įsijungė į Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus vykdomą prevencijos projektą „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė“. Projekto tikslas – stiprinti ir plėtoti kompleksinę alkoholio prevencijos programą tarp vaikų ir jaunimo, ypatingą dėmesį skirti tėvų ir vietos bendruomenės narių dalyvavimui, skatinti vaikų ir jaunimo sąmoningumą, sveikatingumą, prasmingą užimtumą, ugdyti kūrybišką ir atsakingą visuomenės pilietį. Gimnazijoje vyko veiklos, susitikimai, paskaitos mokiniams, tėvams, mokytojams.

Tuometiniai 1c klasės mokiniai, dalyvavę kūrybinėse dirbtuvėse jaunimui „Mitų griovėjai – alkoholis“, susipažinę su prevencijos programos šūkio ir logotipo kūrimo konkurso sąlygomis, gavo užduotį – galimybę išreikšti save, parodyti iniciatyvą, pilietinę poziciją – kurti logotipą arba šūkį.

Paskatinti socialinės pedagogės, grupinio darbo metu mokiniai pateikė keletą savo idėjų. Ir viena mintis –„Gerdamas „už sėkmę“, sėkmės nelauk!“ – tapo projekto šūkio nugalėtoja. Ši frazė kartu su kitos mokyklos mokinės piešiniu ir tapo Valstybinės visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamo projekto „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė“ logotipu, kuris buvo išspausdintas ant projekto atributikos: marškinėlių, kepuraičių, skėčių, tušinukų, kamuoliukų, padalomosios medžiagos.

Rugsėjo 7 d. konkurso laimėtojai buvo pakviesti į baigiamąją konferenciją Mykolo Romerio universitete, Vilniuje. Gaila, bet 2c klasės mokiniai tą dieną turėjo dalyvauti gamtamoksliniame projekte (taip pat labai naudingame), todėl konferencijoje „Ąžuolo“ gimnaziją atstovavo 2b klasės gimnazistai. Konferencijoje pranešimus skaitė MRU lektoriai, projekto organizatoriai ir vykdytojai, specialistai, buvo pristatyta nauja metodinė medžiaga. Apsilankymas viename iš universitetų, susikaupimas konferencijų salėje, mokslu paremtų teiginių priėmimas – ši patirtis jaunimui labai svarbi ir naudinga.
Gimnazijos mokytojams ir mokiniams buvo įteikta dovanų, metodinė medžiaga, konferencijos padalomoji medžiaga su logotipu ir padėkos raštai.

Už nuoširdų bendravimą ir sėkmingą bendradarbiavimą dėkojame Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus pirmininkei ir šios organizacijos nariams, projekto vykdytojams.

Socialinė pedagogė Elvyra Šumanienė
Nuotraukos R. Bikulčiaus, S.Pantelaitytės

20170913