Žodžio keliu

2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai – mūsų mieste buvo paminėti renginiu, skirtu lietuviškam žodžiui ir jo puoselėtojui kalbininkui Kazimierui Būgai. Mes, 3-iokai gimnazistai, dalyvavome šioje netradicinėje pamokoje–paskaitoje „Nuo pirmojo Kazimiero Būgos sąsiuvinio iki Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“. Paskaitą Zarasų viešojoje bibliotekoje skaitė lektorės dr. Aurelija Gritėnienė ir dr. Danutė Liutkevičienė. Dr. A. Gritėnienė pasidžiaugė, jog gausus būrys zarasiškių, o ypač gimnazistų, paskatintų mūsų mokytojos Gitanos Kavaliauskaitės, nuolat dalyvauja ir laimi nacionaliniame Žodynų konkurse „Mano žodynas“, tad paragino taip pat aktyviai dalyvauti ir ateityje, puoselėti gimtąją kalbą, jausti jos grožį.
Pirmojoje paskaitos dalyje klausėmės įdomaus ir informatyvaus pasakojimo apie Lietuvos kalbininko Kazimiero Būgos gyvenimą ir jo pirmąjį lietuvių kalbos žodyno sąsiuvinį bei gausią žodyno lapelių kartoteką. Išgirdome įdomių faktų apie mūsų krašto kalbininko veiklą ir asmenybę. Lektorės išsamiai aptarė ir Lietuvių kalbos instituto parengtą Bendrinės lietuvių kalbos žodyną – paaiškino, iš ko jis sudarytas, kaip juo naudotis.
Renginyje ne tik pagilinome žinias apie K. Būgą bei kitų kalbininkų darbus, daugiau sužinojome apie lietuviškų žodžių lobynus – žodynus, bet buvome paskatinti naudotis elektroninių išteklių gausa. Be to, dar kartą įsitikinome, koks svarbus, daugelio žmonių pastangų, pasiaukojimo ir meilės reikalaujantis yra žodžio kelias – į žodynus, žmonių lūpas ir širdis.

Simona Biveinytė 3a gimnazijos klasės mokinė
Nuotraukos Eglės Levandavičiūtės

20170925