Gera žinia sporto mėgėjams

Vasario pabaigoje atsiliepėme į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvietimą įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programose. Šių veiklų tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas ugdyti(s) įvairiose aplinkose: maniežuose, stadionuose, sporto klubuose, baseinuose ir kt. Programas organizuos patyrę specialistai. Į programą atrinkta mokykla turės galimybę pasirinkti 10 užsiėmimų.
Tarp 130 Lietuvos mokyklų, įvertinus parengtus sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo ir saugios aplinkos kūrimo iniciatyvų aprašus bei motyvaciją, pateko ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija.

Janina Dobrovolskienė
Neformaliojo ugdymo organizatorė