Padėkų vakaras gimnazijoje

Artėjant paskutiniam skambučiui, mušant paskutinėms valandoms, besibaigiant paskutinėms pamokoms ir pertraukoms, gimnazijoje tarp abiturientų pradeda tvyroti melancholiška nuotaika – juk tai viskas. Juk tai iš tiesų šio puikaus gyvenimo tarpsnio pabaiga. Ir visai nauja pradžia… Tad neverkit dėl to, kad baigėsi. Šypsokitės dėl to, kad įvyko, nes mūsų gimnazijoje užgimė nauja tradicija – Padėkų vakaras abiturientams. Kaip pasakė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Irena Girskienė: „ Idėjai rengti Padėkų vakarą tik abiturientams pritarė patys mokiniai, nes šių metų abiturientų laida neeilinė – tai valstybės 100 – mečio ir gimnazijos 100 – mečio laida. Taigi, trečiokai sieks, kad kitąmet būtų padėkota jiems, dar kitąmet antrokams ir tikėtina, kad renginys išliks tradiciniu“.
Džiugu, kad šiam sumanymui pritarė ir padėkoti abiturientams atvyko Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Meras padėką įteikė Neilai Sventickytei už aukštus sportinius pasiekimus tarptautiniuose čempionatuose. Kunigas dekanas Vydas Juškėnas padėkomis apdovanojo gausų būrį Giedojimo studijos merginų talkinusių bažnytinėse šventėse, Zarasų miesto seniūnė Olga Padolskienė dėkojo visiems abiturientams, o padėką įteikė Elzei Žemaitytei už dalyvavimą miesto šventėse ir kitose įvairiose veiklose.
Apie nedrąsius pirmuosius žingsnius mokyklos suole, kalbėjo abiturientų pirmosios mokytojos: Jolanta Andrijauskienė, Dalia Baubinaitė, Sigita Paradnikienė, Irena Sabaliauskienė, Janina Trimonienė, Birutė Veličkienė. Renginyje dalyvavo buvusios abiturientų auklėtojos Violeta Gaidienė, Onutė Juršienė, Rimutė Morozovienė ir Jurga Sagadinaitė.
Vėliau, po meninių ir muzikinių intarpų aktyviems, kūrybingiems, iniciatyviems abiturientams dėkojo Zarasų Sporto centro , Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Zarasų krašto redakcijos ir muziejaus atstovai.
Renginio vedėjai Kristė, Liepa, Alanas ir Dovydas tęsė Padėkų vakarą, skelbdami Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus padėkas:
Už sistemingą ir stropų mokymąsi Lukui Ragėnui.
Už stropų mokymąsi ir dalyvavimą lietuvių kalbos bei istorijos olimpiadose Mildai Makoveckaitei.
Už dalyvavimą technologijų, fizikos. dailės, lietuvių k. olimpiadose Laurai Urniežiūtei.
Už sėkmingą dalyvavimą nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ Jonui Micevičiui.
Už sėkmingą dalyvavimą nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“ ir aktyvią veiklą gimnazijoje Dovilei Mikšytei.
Už dalyvavimą filologų, literatūriniuose ir žodyno konkursuose Marinai Onsovič.
Už dalyvavimą meninio skaitymo konkursuose, istorijos olimpiadoje bei gimnazijos renginiuose Paulai Dzhakhiyai.
Už muzikinius gebėjimus ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Matui Gaidžiui.
Už savanorišką veiklą ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Emilijai Gaidytei.
Už sėkmingą dalyvavimą fotografijos konkursuose Aurimui Kanapeckui.
Už dalyvavimą fotografijos konkursuose ir projektinėje veikloje Sigitai Sterinovič.
Už muzikinius gebėjimus ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Silvija Šmatavičiūtei.
Už dalyvavimą gimnazijos renginiuose ir sportinę veiklą Liusvard Gukasian.
Už muzikinius gebėjimus ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Agnei Kuzmaitei ir Kamilei Puteikaitei.
Už muzikinius gebėjimus, dalyvavimą gimnazijos renginiuose ir sportinę veiklą Dovilei Raščinskaitei.
Už muzikinius gebėjimus ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Sandrai Slapšytei.
Už dalyvavimą gimnazijos renginiuose Dovilei Petkevičiūtei ir Dominykai Čiškauskaitei.
Už organizacinius gebėjimus ir projektinę veiklą Viktorijai Sorokinai.
Už pareigingumą ir atsakomybę Laurynui Ptašinskui ir Livetai Pečiulytei.
Už savanorišką veiklą ir dalyvavimą gimnazijos renginiuose Giedrei Kaziliūnaitei.
Už dalyvavimą istorijos, matematikos, fizikos olimpiadose, Protų kovų ir projektinėje veikloje Neilai Sventickytei.
Už dalyvavimą gimnazijos renginiuose, projektinėje ir savanoriškoje veikloje Rimgailei Vaitkevičiūtei, Kamilei Zakšauskaitei, Eglei Zaleckytei.
Už dalyvavimą gimnazijos renginiuose ir projektinę veiklą Austei Kuzmaitei.
Už kūrybines iniciatyvas ir projektinę veiklą Dianai Filipovaitei.
Už sėkmingą projektinę ir sportinę veiklą Justinai Gutaravičiūtei ir Pemai Džetsunmai Maračinskaitei.
Už aktyvią sportinę veiklą Tadui Andrijauskui, Karoliui Dieniniui, Arūnui Kochankai, Aleksandrui Prokofjevui, Gyčiui Račkauskui, Mantui Bendzelauskui, Orestui Puteikai.

Dar 13 mokinių, už sėkmingą dalyvavimą įvairiose gimnazijos veiklose ir pasiekimus olimpiadose, gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius įteikė suvenyrus su gimnazijos simbolika ir Specialiąsias padėkas:
Už sistemingą, stropų mokymąsi ir organizacinius gebėjimus, telkiant klasę siekti bendrų gimnazijos tikslų Indrei Bočekovaitei.
Už ir organizacinius gebėjimus, telkiant klasę siekti bendrų gimnazijos tikslų ir sportinę veiklą Lidijai Vetrinytei.
Už sistemingą ir stropų mokymąsi bei aktyvią veiklą gimnazijoje Erikai Dainytei.
Už sėkmingą dalyvavimą muzikos olimpiadose, kūrybinius muzikinius pasiekimus konkursuose ir gimnazijos bei Zarasų krašto garsinimą Simonui Navickui.
Už sėkmingą dalyvavimą anglų k., istorijos, filosofijos olimpiadose ir Euroscola konkurse Andriui Nastajui.
Už dalyvavimą rusų kalbos olimpiadose ir organizacinius gebėjimus, telkiant klasę siekti bendrų gimnazijos tikslų Anai Plotnikovai.
Už sėkmingą dalyvavimą debatų ir Euroscola projektuose bei Protų kovų konkursuose Eduardui Džachijai.
Už aukštus pasiekimus respublikinėje filosofijos olimpiadoje, sėkmingą dalyvavimą istorijos, anglų k. olimpiadose, Euroscola ir kituose pilietiškumo projektuose Gabijai Jegorovai.
Už dalyvavimą lietuvių kalbos, istorijos, anglų kalbos olimpiadose, Euroscola projekte ir pilietiškumą bei savanorišką veiklą Pranui Gaidamavičiui.
Už sėkmingą dalyvavimą literatūriniuose konkursuose, gimnazijos renginiuose ir kūrybines iniciatyvas, kuriant filmus, Karoliui Dimitrevičiui.
Už kūrybines iniciatyvas, fiksuojant gimnazijos renginius ir sėkmingą dalyvavimą fotografijos, vokiečių kalbos konkursuose bei sportinėje veikloje Armandui Kneziui.
Už sėkmingą dalyvavimą technologijų olimpiadose ir pagalbą, organizuojant gimnazijos renginius, Tomui Žiliukui.
Už kūrybines iniciatyvas, dalyvaujant ir organizuojant gimnazijos renginius bei pasiekimus meninio skaitymo konkursuose Elzei Žemaitytei. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla taip pat parengė padėką Elzei Žemaitytei, o ją įteikė šios mokyklos teatro skyriaus vedėja Gražina Karlaitė.
Šis renginys buvo gera proga padėkoti mokykloms, kurios prisidėjo prie mūsų abiturientų ugdymo, jų pasaulėžiūros formavimo, vertybių puoselėjimo. Direktorius Rimantas Bikulčius už pramintą takelį į pažinimo šalį padėkojo Zarasų „Lakštingalos“ mokyklai, už visapusišką ugdymą „Santarvės“ pradinei mokyklai, Salako pagrindinei mokyklai ir Pauliaus Širvio progimnazijai.
Padėkų vakare skambėjo dainos, žavėjo Zarasų meno mokyklos „Vingurinio“ šokėjai, šiltus padėkos žodžius ir gėles abiturientai skyrė mokytojams. Padėkos verti ir šio renginio organizatoriai, programos dalyviai ir vedėjai. AČIŪ IR LINKIME PAČIOS ĮSIMINTINIAUSIOS BEI PRASMINGIAUSIOS PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖS!

Janina Dobrovolskienė
Nuotraukos Gintauto Antanavičiaus

20180523