Švenčiame 100-mečius

Tik savaitė beliko iki mūsų gimnazijos 100 jubiliejaus šventės… Jai su džiaugsmu ruošiamės.
Ši 89-oji abiturientų laida ypatinga. Ji mokyklą baigia, kai ne tik Lietuva švenčia 100- mečio jubiliejų, bet ir gimnazija sulaukė tokio pat garbingo amžiaus. Lapkričio 17-ąją, per jubiliejų, bus atidengtas mokytojo Raimundo Pupeikio sukurtas stogastulpis (medieną jam pagaminti dovanojo mokytoja Nijolė Šiaučiūnienė). Nusprendėme įsiamžinti prie naujai pastatyto stogastulpio pasodindami šimtmečio abiturientų laidos ąžuoliuką. Už medelį dėkojame abiturientės Austėjos Matiukaitės tėveliams, už pagalbą sodinant – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Raimundui Pupeikiui. Kaip pasakyta gimnazijos himne, „mažytėj gilėj slypi mūs ąžuolo galia“. Tegul auga ir stiprėja ąžuoliukas, kviesdamas mus vis sugrįžti prie savo šaknų, prie savo mokyklos.

Daiva Matijošienė, 4b klasės auklėtoja
Nuotraukos autorės

20181116