Dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI

Ministro įsakymas dėl egzaminų tvarkaraščių pakeitimo

2020-2023 m.m. strateginis veiklos planas
2020 metų veiklos planas
2019 metų veiklos planas
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas ir priedai
2019-2020 m.m. I gimnazijos klasių ugdymo planas
2017-2018 m.m. III gimnazijos klasių individualus ugdymo planas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų priemonių planas 2017 – 2020 m.
2017 metų veiklos planas. Situacijos analizė

ATASKAITOS

2019-2020 m.m. II pusmečio ir metiniai rezultatai
2019-2020 m.m. I pusmečio rezultatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita
2018-2019 m.m. II pusmečio ir metiniai rezultatai
2018 m.m. veiklos ataskaita
2018-2019 m. m. I pusmečio rezultatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos atsakaita
2017-2018 m. m. metiniai rezultatai
2017-2018 mokslo metų pirmojo pusmečio rezultatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita

FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Informacija apie darbo užmokestį
2020 metų II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. I ir II ketvirčio finansinių – biudžetinių ataskaitų rinkinys
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirčio

ĮSIVERTINIMAS

2017 m. įsivertinimo rezultatai pagal IQES-online paruoštą apklausą
2016 m. įsivertinimo rezultatai pagal IQES-online paruoštą apklausą
Veiklos įsivertinimas 2015-2016 m.m.
Veiklos įsivertinimas 2014-2015 m.m.
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus uždaviniai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita

GIMNAZIJOS NUOSTATAI IR VIDAUS DARBO TAISYKLĖS

Mokinių lankomumo ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Pranešimas dėl vaiko praleistų pamokų
Mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos nuostatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

KITI DOKUMENTAI

Darbo apmokėjimo sistema
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės