Dokumentai

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2019 metų veiklos planas
2018 metų veiklos planas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita
2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų ugdymo planas
2017-2018 m.m. I gimnazijos klasių ugdymo planas
2017-2018 m.m. III gimnazijos klasių individualus ugdymo planas
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų priemonių planas 2017 – 2020 m.
2017 metų veiklos planas. Situacijos analizė
2016-2018 m.m. strateginis veiklos planas

ATASKAITOS

2018-2019 m.m. II pusmečio ir metiniai rezultatai
2018-2019 m. m. I pusmečio rezultatai
2017-2018 m. m. metiniai rezultatai
2017-2018 mokslo metų pirmojo pusmečio rezultatai

FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. I ir II ketvirčio finansinių – biudžetinių ataskaitų rinkinys
2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Informacija apie darbo užmokestį
2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirčio
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I ketvirčio
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketvirčio
2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

ĮSIVERTINIMAS

2017 m. įsivertinimo rezultatai pagal IQES-online paruoštą apklausą
2016 m. įsivertinimo rezultatai pagal IQES-online paruoštą apklausą
Veiklos įsivertinimas 2015-2016 m.m.
Veiklos įsivertinimas 2014-2015 m.m.
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriaus uždaviniai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita

GIMNAZIJOS NUOSTATAI IR VIDAUS DARBO TAISYKLĖS

Mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos nuostatai
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka