Jaunųjų filologių pasiekimai

Šiemet Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse ryžosi dalyvauti penki mūsų gimnazijos mokiniai: Silvija Černiauskaitė – anglų kalbos vertimų sekcijoje (konsultavo mokytojos Aurelija Pledienė ir Gitana Kavaliauskaitė), Elina Guogytė – rusų kalbos vertimų sekcijoje, Deimantė Jurevičiūtė – kalbos sekcijoje (mokinėms pasiruošti padėjo mokytoja Gitana Kavaliauskaitė), publicistikos ir esė sekcijoje Emilija Račkauskaitė (jos mokytoja Renata Žemaitienė) bei Rapolas Tamoševičius (konkursui ruošėsi pats). Šių mokinių darbai pateikti mūsų rajono, vėliau respublikos vertinimo komisijoms.

Į paskutinį – respublikinį – konkurso etapą tarp geriausių darbų autorių pateko dvi mūsų gimnazistės: puikiai įvertintas Elinos Guogytės darbas – Aleksandro Čiudakovo romano „Ir nugula migla senuosius laiptus“ ištraukų vertimas ir Deimantės Jurevičiūtės tiriamasis kalbinis darbas „Palyginimų vartojimas šiandieninėje šnekamojoje kalboje įvairaus amžiaus grupėse“. Šios gimnazistės pakviestos į 52-ąjį Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso etapą.

Gitana Kavaliauskaitė