Zarasų abiturientai geriausiai laiko lietuvių kalbos ir istorijos egzaminus

2016 metais brandos egzaminus rajono bendrojo ugdymo ir Zarasų žemės ūkio mokyklose laikė 171 abiturientas. Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos penkių abiturientų šeši valstybinių brandos egzaminų (VBE) darbai (1 anglų kalbos, 2 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 fizikos, 2 informacinių technologijų) įvertinti 100 balų. Lietuvių ir rusų kalbų, geografijos, istorijos, informacinių technologijų dalykų įvertinimas labai gerais egzaminų […]