1991-ųjų Sausis

Sausio 13-oji… Šiandien prirašyta daug straipsnių, išleista nemažai knygų, kuriose rimti politikai, istorikai, politologai nagrinėja faktinę medžiagą, pateikia situacijos, įvykių, politikų ir visuomenės vaidmens įvertinimą.

Aš manau, kad geriausiai sausio įvykių reikšmę Lietuvos istorijai yra atskleidęs istorijos Maestro Edvardas Gudavičius savo darbe „Lietuvos kelias į pasaulio istoriją“ : „Šaudomas ir nešaudantis Lietuvos policininkas pasirodė stipresnis už didžiulės armijos  žudikus ir chuliganus, nes jų vadovybė žinojo, kad vietoje jo stos nauji kentėti ir mirti už tėvynę pasiryžę žmonės. (…) Visa tai privertė imperiją atsitraukti, ir tai buvo visiškai nauja pasaulio istorijoje. (…). Šitaip Lietuva pirmą kartą atsidūrė  pasaulio istorijos ašyje, tapo jos lėmėja“.

                      Mano nuotraukos darytos jau po kruvinųjų įvykių. Sovietų kariuomenė tebebuvo užėmusi Lietuvos radijo ir televizijos pastatus, televizijos bokštą, kitus pastatus, bet nauji išpuoliai jau nebevyko. Nuotraukos ir atspindi būtent tą laikmetį.

O štai spalvotos nuotraukos 2017 metais kartu su unikaliais dar šešių fotografų darbais buvo panaudotos  Kauno IX forto muziejaus ir Nacionalinės bibliotekos parodoje „Kalbančios barikados“. Jose daugiausiai fotografuoti užrašai ant barikadų – tai taip pat vienas iš taikios, bet atkaklios kovos elementų. Šie užrašai atskleidžia to meto pasaulio ir Lietuvos realijas, dabar jau tapusias istorija, – lietuvių tautos požiūrį, skausmą, ryžtą ginti valstybę ir pergalės viltį.

Rimantas Bikulčius, nuotraukos autoriaus