Algirdas Buičenka 1954-2023

Atrodo, dar taip neseniai bumbsėjo krepšinio kamuoliai „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje, dar taip neseniai vardinome gražius ir prasmingus mokytojo darbus išlydėdami jį į užtarnautą poilsį, džiaugėmės elektroniniais sveikinimais kolegoms, susitikdavome miesto šventėse, gimnazijos bendruomenės renginiuose. Algirdas visada buvo pasitempęs, su šypsena, atidus ir dėmesingas kiekvienam.

1982 metais Algirdas Buičenka pradėjo dirbti Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje fizinio ugdymo mokytoju ir nuo pat pirmųjų savo darbo dienų aktyviai įsijungė į gimnazijos veiklas, vedė įdomias ir apmąstytas pamokas, skatino mokinius sportuoti. Buvo reiklus ir atsidavęs savo darbui, mokėjo bendrauti su mokiniais ne tik pamokoje, bet ir neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Mokytojo paruoštos komandos ne kartą pelnė prizines vietas, garsino gimnazijos vardą. Mokytojas aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje, skaitė pranešimus, skleidė savo darbo patirtį. Rengė individualias fizinio ugdymo programas, organizavo sportines varžybas ar renginius, buvo ilgametis rajono kūno kultūros mokytojų asociacijos vadovas. Dalyvavo rengiant ir vykdant tarptautinius projektus su Lenkijos ir Latvijos mokyklomis, vadovavo studentų pedagoginei praktikai, aktyviai dalyvavo seminaruose, „Zarasų krašto“ laikraštyje vedė šaškių užduočių sprendimo konkursus. Mokytojui buvo suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, jis ne kartą buvo skatintas padėkomis, garbės raštais, diplomais, buvo apdovanotas konkurse „Geriausias kūno kultūros mokytojas-2008“.

Atsisveikindami sakome tylų sudie…

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems, visiems jį pažinojusiems.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenė