APIE LAISVĘ

Tą pakankamai vėsų 2021 m. sausio 13 d. rytą gimnazijos tinklalapyje suskambo gimnazijos vaikinų atliekama J. Marcinkevičiaus ir E. Masytės daina „Laisvė“:

Aš jau nepakeliu minčių apie tave

Kaip obelis, apsunkusi nuo vaisių,

Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas,

O tu sakai: „Stovėk kaip stovi laisvė”.

O tu sakai: „Stovėk kaip stovi laisvė”.

Deja, pandemija pakoregavo numatytus renginius, bet neištrynė iš atminties tų tragiškų įvykių. 8 val. ryto gimnazijos kieme suspindo 13 žvakučių, žvakutės suspindo ir gimnazistų, gimnazijos mokytojų namų languose. O gimnazijos tinklalapyje sausio 13-osios įvykius priminė istorinės nuotraukos, mokytojų Gražvydo Gasparavičiaus ir Gražinos Karlaitės parengtų mokinių atliekamos dainos ir deklamuojamos eilės. Ačiū visiems, kurie ruošė, dainavo, deklamavo, filmavo ir montavo.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija