Baigiamoji projekto Kokybės krepšelis konferencija

2021-2022 ir 2022-2023 m.m. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija vykdė projektą Kokybės krepšelis. Projekto darbo grupė kruopščiai planavo projekto veiklas bei lėšas jų įgyvendinimui. Daugiau dėmesio buvo skirta lietuvių kalbos ir literatūros ugdymui bei kabinetų, bazių gerinimui, skaityklos atnaujinimui, gamtamokslinių dalykų (chemijos ir biologijos) ugdymui, ypač I ir II gimnazijos klasėse. Projekto metu buvo gilinamos mokinių ir mokytojų kompetencijos, kuriamas glaudesnis tarpmokyklinis bendradarbiavimo tinklas su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija. Mokiniai vyko į edukacines išvykas, keliones, kurios buvo finansuotos iš projekto Kokybės krepšelis lėšų: keliavo  į kalėdinį Vilnių, važiavo į knygų mugę, į spektaklius, o visai neseniai vyko į Taikomosios dailės ir dizaino muziejų Vilniuje. Šiais metais minime Vilniaus 700 metų gimtadienį, todėl beveik visi renginiai vyko šia tema. Ta pačia tema buvo organizuota Mokinio diena. Be to, mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Dovana”, kūrė pasaulio medžius, rengė pristatymus apie lietuvių dievus ir deives, netradiciškai dirbo nagrinėdami Žemaitės apsakymą „Marti”.

Baigiamojoje projekto Kokybės krepšelis konferencijoje, kuri vyko gegužės 31 dieną, mokiniai pristatė geriausius pristatymus ir pranešimus. Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus apie dievybes, pristatymą iš integruotos pamokos „Dovana”, stebėjo mokinių sukurtus filmukus, iliustruojančius literatūros kūrinius, klausydami mokinių sukurtų eiliuotų taisyklių pasikartojo kai kurias lietuvių kalbos taisykles, o klausydami darbo „Gero garo! arba Ačiū už pirtį!“ pristatymo sužinojo dar daugiau ne tik apie aukštaičių pirtis, bet ir tradicijas.  

Apibendrindami projekto veiklas ir konferencijos pranešimus mokiniai pasidžiaugė, kad galėjo dalyvauti projekto Kokybės krepšelis veiklose, leidusiose daugiau sužinoti, išmokti, išvysti bei patirti naujų įspūdžių.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija