Gimnazijos mokytojų metodinė diena Ukmergėje

Birželio 18 dieną grupė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojų dalyvavo metodinėje dienoje „Ugdymo proceso organizavimo sėkmės paslaptys“. Metodinės dienos programa buvo parengta bendradarbiaujant su Utenos švietimo pagalbos tarnyba. Lankėmės Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijose. Abiejuose gimnazijose draugiškai ir nuoširdžiai buvome sutikti mokyklų direktorių, pavaduotojų ir mokytojų atstovų. Išgirdome gimnazijų istorijas, apžiūrėjome mokyklų pastatus bei mokymosi erdves, buvome supažindinti kaip gimnazijos sėkmingai organizuoja ugdymo planų įgyvendinimą. Išsamiai buvo papasakota kokiuose projektuose dalyvauja ir kaip juos įgyvendina. Jono Basanavičiaus gimnazijoje apžiūrėjome pagal TŪM projektą įrengtą sensorinį kambarį, kuris išnaudojamas integruotoms pamokoms ir mokinių kūrybai skatinti ir buvome supažindinti kaip bendradarbiaujant su bendrovėmis ugdomas mokinių verslumas. Antano Smetonos gimnazijoje sužinojome apie mokinių priėmimo į gimnaziją sąlygas, pažangos vertinimą bei bendruomeniškumo ir visuomeniškumo ugdymą per savanoriavimą. Džiaugiamės kolegų iš Ukmergės gimnazijų pasidalinimu, kaip jie kuria palankią emocinę ugdymo(si) aplinką ir siekia kokybiško įtraukiojo ugdymo.

Po malonaus bendravimo su Ukmergės gimnazijų atstovais, nuvykome į Taujėnų dvarą, kur, sutikti ir lydimi dvaro savininko Konstantino Radvilos, smagiai ir teatralizuotai sužinojome visą Taujėnų dvaro istoriją, apžiūrėjome rūmus ir parką.

Pilni įspūdžių ir minčių grįžome į namus. Mūsų aplankyti kolegos žadėjo atvykti į mūsų gimnaziją, tuomet mes dalinsimės savo patirtimi.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija

Nuotraukos R. Sukavičiaus