Gimnazistų pasiekimai „Dainų dainelės“ konkurse

Šiemet sausio 12d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas sukvietė gebančius dainuoti rajono mokinius į Zarasų meno mokyklą. Šis konkursas – tradicinis, kas antri metai vykstantis nacionalinis jaunųjų dainininkų konkursas. Nuo 1974 metų rengiamas konkursas siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Iš visų Zarasų rajono formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų rajoniniame konkurso etape dalyvavo 13 kolektyvų (solistų, duetų ir ansamblių), iš jų trys atstovavo ,,Ąžuolo“ gimnaziją: Emilijos Vaitkutės ir Emilijos Venediktovaitės duetas, mišrus tercetas (Diana Boriak, Gilmė Dainytė ir Adomas Mechovičius), bei vaikinų kvintetas (Deividas Guogis, Tautrimas Jankauskas, Dominykas Leleika,  Armandas Stunžėnas ir Rytis Biveinis).  

Dalyvius vertino autoritetinga komisija, kurios pirmininkė – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Sigita Keršienė. Komisijos nariai: Zarasų meno mokyklos mokytoja metodininkė, konkurso koordinatorė Jūratė Stacevičiūtė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė  Aldona Navickienė, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro mėgėjų kolektyvo vadovė Rasa Rugaitytė. Vertinimo komisija išrinko septynis atstovus, kurie sausio 20d. vyko į Uteną, zoninį „Dainų dainelės“ etapą. Džiugu, kad jų tarpe buvo ir visi trys gimnazijos kolektyvai. Kartu Zarasų rajoną atstovauti patikėta buvo Laurai Pužaitei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos solistei, Elinai Laurikėnaitei ir Kornelijai Trimonytei, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vokaliniam duetui, Zarasų meno mokyklos solistei Marijai Šipelytei, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos solistui Kiril Timofejev.

Tad sausio 20d. vykome į Utenos muzikos mokyklą, kur vyko zoninis „Dainų dainelės“ etapas. Čia dėl teisės pakliūti į televiziją varžėsi dainininkai iš Molėtų, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų. Komisijos pirmininkė – LMTA profesorė Irena Milkevičiūtė, nariai: Dainius Puišys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; Artūras Novikas, kompozitorius, vienintelės Lietuvoje privačios džiazo mokyklos įkūrėjas; ir Molėtų, Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Zarasų meno mokyklų direktoriai. Zoninis „Dainų dainelės“ konkursas tiesiogiai buvo transliuotas Utenos meno mokyklos facebook‘e. Čia bet kada galite pasiklausyti dalyvių pasirodymų:

Galutinius konkurso rezultatus žinosime vasario mėn., kai baigsis zoniniai etapai. Jau dabar galime pasidžiaugti įgyta nauja scenine patirtimi, stipresniais dainavimo įgūdžiais, vertingomis, tobulėti įkvepiančiomis pastabomis, kitų kolektyvų meistriškumu, kaip sektinu pavyzdžiu.

Muzikos mokytojas Gražvydas Gasparavičius, nuotraukos Gražvydo Gasparavičiaus ir  Rimanto Bikulčiaus