Graži bendrystė

Rugsėjis mokytis sukviečia ne tik vaikus ir jaunimą. Kone septyniasdešimt Zarasų Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų, vadovaujamų Nadieždos Matušovos, rugsėjo 14 d. rinkosi į mokslo metų pradžios šventę. Drauge su mokytojais Gitana Kavaliauskaite ir Gražvydu Gasparavičium mes, keli muzikuojantys gimnazistai, sveikinome pilnutėlę salę TAU klausytojų su naujais mokslo metais, dovanojome jiems muzikinių kūrinių ir nuoširdžių palinkėjimų. Neabejojame, kad graži, prasminga mūsų bendrystė tęsis ir šiais mokslo metais.

IIb kl. gimnazistė Kamilė Gimbickytė
Nuotraukos Gitanos Kavaliauskaitės ir Gintarės Laurikėnienės