Ką turime žinoti apie Lietuvos kariuomenę?

Kovo 13d. gimnazijos skaitykloje vyko susitikimas su Utenos poskyrio karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstove Jolita Pusliene bei Zarasų kuopos vadu kapitonu Arūnu Mažeika. Dalyvauti buvo pakviesti visi norintys III-IV klasių gimnazistai.

Susitikimo metu susirinkusieji sužinojo apie karo prievolininkų pareigas , teises ir atsakomybę. Išsamiau buvo papasakota apie 3 tarnybos būdus: profesinę karo tarnybą, jaunesniųjų karininkų vadų mokymą ir generolo Juozo Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Stojant į Akademiją  galima rinktis vieną iš 3 specialybių: Gynybos ir technologijų vadybą, tarptautinius santykius ir nacionalinį saugumą ir gynybą. 2019 m. balandžio mėn. 5 d. Karo akademijoje vyks Atvirų durų diena.

Kapitonas A.Mažeika pristatė trumpą filmuką apie Zarasų savanorių savaitgalinius  mokymus mūsų rajono apylinkėse. Taip pat visi susirinkusieji  buvo supažindinti su kario savanorio tarnybos privalumais.

Susitikimo pabaigoje buvo atsakyta į iškilusius klausimus ir pakviesta apsilankyti Zarasų kuopos patalpose, pabendrauti  ir daugiau sužinoti apie kario savanorio tarnybą.

Irena Girskienė