Kokybės krepšelis

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Daugiau informacijos apie projektą žiūrėkite čia.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir gimnazijos 2021-12-20 sutartis NR. SR(6.68E)-687

Veiklos tobulinimo ataskaita.
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas.
Gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas.
Gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr.2.