Konkursas

RENGĖJAI

Konkursą rengia Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija ir Zarasų r. savivaldybės viešoji biblioteka.

Informacija teikiama tel. +37068790871, el. paštu gitana.kavaliauskaite@bendrasisugdymas.lt

TIKSLAI

  • Sudominti mokinius įvairiomis meno rūšimis: literatūra, muzika, kūrinio ekranizacija, fotografija, populiarinti naujųjų medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas.
  • Ugdyti mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus derinti kelias meno rūšis.
  • Skatinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą ir tarpinstitucinius ryšius.
  • Skatinti tarpdalykinį ir mokinių bendradarbiavimą, integruotą kūrybinę veiklą.

DARBŲ PATEIKIMAS

  1. Eilėraščių ekranizacijų sekcija:

konkursui pateikiami kolektyviniai video darbai (2-5 mokinių grupė).

Grupės nariais gali būti ir tos pačios mokyklos skirtingų klasių mokiniai.

Viena dalyvių grupė gali pateikti tik vieną darbą.

Darbo trukmė – iki 5 min; pageidaujamas formatas – mp4; rezoliucija – 1920×1080.

Fotografijos ir poezijos sekcija:

konkursui pateikiama vieno mokinio 1 fotografija arba 2-3 fotografijų ciklas ir trumpas darbą atskleidžiantis poetinis tekstas (savos kūrybos eilėraštis ar jo posmas, haiku ir pan.).

Fotografijos pateikiamos JPG formatu, ilgoji kraštinė 3000 px.

Tekstas pateikiamas Word formatu anketoje (žr. priedą Nr.2).

Darbus konkursui atsiųsti iki 2023 m. birželio 23 d.

el. pašto adresu gitana.kavaliauskaite@bendrasisugdymas.lt

Kartu prašome atsiųsti užpildytą dalyvių anketą (žr. priedus Nr.1, Nr.2).

KONKURSO SĄLYGOS IR VERTINIMO KRITERIJAI

1. Eilėraščių ekranizacijų sekcija:

1.1. pasirinkto žinomo poeto (lietuvių ar užsienio) eilėraščio interpretacija – sukurta daina arba kompozicija ir 2-5 min ekranizacija (darbe nurodomas eilėraščio autorius, pavadinimas bei ekranizaciją kūrusių mokinių vardai, pavardės, mokykla, konsultavęs mokytojas).

1.2. Eilėraščio suvokimas ir ekranizacija originalūs, kūrybiškai atskleisti garsu ir vaizdu.

2. Fotografijos ir poezijos sekcija:

2.1. vieno autoriaus fotografija ar 2-3 fotografijų ciklas ir jį apibūdinantis dalyvio sukurtas poetinis tekstas.

2.2. Originali vaizdo ir literatūrinio žodžio dermė.

APDOVANOJIMAI

Padėkos ir prizai jauniesiems kūrėjams, jų mokytojams.

ORGANIZAVIMAS

Jaunimo kūrybos šventė (darbų pristatymas ir apdovanojimai) Zarasų r. savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje (Zarasai, D. Bukonto g. 20, 2-as aukštas):

susitikimas su meno žmonėmis – kūrybinės paskaitos, pokalbiai;

vaizdo darbų peržiūra arba „gyvas“ eilėraščio-dainos / kompozicijos atlikimas;

pietūs;

geriausių fotografijų parodos atidarymas ir kūrybos skaitymas;

nugalėtojų apdovanojimas;

ekskursija po Zarasus / Zarasų apylinkes.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus neatlygintinai publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

Kiekvienas dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktas darbas yra originalus kūrinys, sukurtas savarankiškai ir nepažeidžiant kito asmens ar autoriaus teisių.

Darbe draudžiama naudoti informaciją, kuri žemintų kitus žmones, vaizdai negali būti kurstantys tautinę, lyčių, rasių ar socialinę neapykantą ir diskriminaciją, įžeidžiantys visuomenės moralės principus, kultūrines ar religines vertybes, negali būti vartojama nenorminė leksika.

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, nuotraukos bei vaizdo įrašai viešinami.

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas dalyvio anketos atsiuntimas (priedai Nr.1, Nr.2).