Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai – ir mūsų gimnazijos mokiniai

Šiemet jau 24-ąjį kartą vyko nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šio konkurso organizatorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, konkurso partneriai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių pilietiškumą, sužadinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, ugdyti šio laikotarpio išmanymą, skatinti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus, puoselėti istorinę atmintį. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5–12 klasių mokiniai.

Šiais metais konkurse dalyvavo 517 mokinių iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. 5–12 klasių mokinių kūryboje įprasminama dramatiška XX a. Lietuvos istorija: tremtys, Holokaustas, partizaninis karas, represijos ir pasipriešinimas okupaciniams režimams, 1991 m. sausio įvykiai, išeivių iš Lietuvos ir karo pabėgėlių patirtys, Sąjūdis, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Darbai galėjo būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias temos atskleidimo formas: rašinį, piešinį, dainą, filmą, fotografiją, eilėraštį, rankdarbį, instaliaciją ir kt. Konkursui pateiktus darbus vertino komisija, sudaryta iš LGGRTC, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ir kitų kultūros ir meno sričių specialistų atstovų. Muzikiniai kūriniai buvo vertinami pagal kūrinio originalumą ir kokybę, harmoniją, sąsajas su istoriniais įvykiais, atlikimo kokybę, atsižvelgiama į temos suvokimą, pateiktos medžiagos įtaigumą ir autentiškumą, perduodamos žinios aiškumą, meninę raišką, kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti.

Gegužės 3-ą dieną buvo paskelbti 24-ojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai. Džiugu, kad tarp jų – ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniai, kurių kūryba buvo įvertinta laureato diplomais. Emilijos Vaitkutės, Emilijos Venediktovaitės ir Adrijos Zavackaitės trio už autorinę dainą „Prisiminimui“ laimėjo I-os vietos laureato diplomus,  Neda Novičenko, Kiril Timofejev ir Airinga Šapalaitė už autorines dainas „Žaibui“ ir „Klajūnui“ laimėjo II-os vietos laureato diplomus. Jaunieji kūrėjai dalyvavo laureatų apdovanojimo renginyje Vilniaus mokytojų namuose, kur susirinkusiems ir atliko savo kūrybą. Jie buvo apdovanoti  konkurso organizatorių, partnerių ir rėmėjų atminimo dovanomis bei diplomais. Verta pasidžiaugti nuoširdžia mūsų jaunimo meile tėvynei, išreikšta jų patriotinėje kūryboje, bei jų pasiekimais. Linkėtina, kad kitąmet drąsiau, gausiau dalyvautume, aktyviau kurtume, giliau susipažintume su Lietuvos istorija.

Muzikos mokytojas G. Gasparavičius

Nuotraukos autoriaus