Kūrybinės gimnazistų veiklos tęsiasi

Mūsų gimnazijos dalyvavimas projekte „Kokybės krepšelis“, naujos technologijos labai prisideda prie gimnazistų veiklų, idėjų, kurių tikrai nemažai, įgyvendinimo. Atnaujinta buvusios skaityklos, o dabar – informacinio centro – erdvė leidžia kūrybiškiau organizuoti pamokas, jaukius susitikimus, atlikti kūrybines užduotis.

Tęsiame gražų bendradarbiavimą su Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka – informaciniame centre vyko gimnazistų ir bibliotekos darbuotojų pokalbiai apie mūsų miesto biblioteką, jos veiklas, mokiniai buvo skatinami išreikšti nuomonę, siūlyti naujų, patrauklių veiklų. Gimnazistai noriai lankosi šioje bibliotekoje, net tik skaito knygas, bet ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose, džiaugiasi malonia atmosfera, jaukia aplinka ir gražiu bendravimu. Bibliotekoje spalio mėnesį vyko ir mūsų gimnazijos organizuotas Lietuvos 7-12 klasių mokinių eilėraščių ekranizacijų ir fotografijų konkursas „Kuriu – vaizdu, garsu, žodžiu“. Sumanymas  išties pasiteisino, nes sulaukta net 120 konkurso dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų, gauta daugybė fotografijų, eilėraščių, skurta daug įdomių eilėraščių ekranizacijų. Konkurse aktyviai dalyvavo ir mūsų gimnazistai, pelnė prizinių vietų. Šiemet šis konkursas, toliau bendradarbiaujant su Zarasų r. savivaldybės viešąja biblioteka, bus organizuojamas ir vėl (iniciatorė – mokytoja Gitana Kavaliauskaitė). Jo tikslas – sudominti 9-12 klasių mokinius įvairiomis meno rūšimis: literatūra, muzika, kūrinio ekranizacija, fotografija, populiarinti naujųjų medijų meną, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas; ugdyti mokinių saviraišką, kūrybinius gebėjimus derinti kelias meno rūšis, skatinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą ir tarpinstitucinius ryšius, skatinti tarpdalykinį ir mokinių bendradarbiavimą, integruotą kūrybinę veiklą.

Gimnazijos kūrybiško jaunimo klubas „Lietus vitraže“ kovo 22 d. mokiniams ir mokytojams rengia susitikimą-pamoką su rašytoja Aldona Ruseckaite. Renginys skirtas rašytojo V.Mykolaičio-Putino jubiliejiniams metams paminėti bei A.Ruseckaitės romanui „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys“ pristatyti. Klubo nariai kuria vaizdo filmuką, skirtą rašytojo asmenybei ir kūrybai atskleisti. Taip pat ruošiamasi kūrybinei popietei su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais.

Klubo „Lietus vitraže“ nariai tęsia savo bendravimą ir bendradarbiavimą su mūsų krašto meno žmonėmis: šiais mokslo metais su Zarasų fotografų klubu „Ežerų žemė“ dalyvauta Teritorinio bendradarbiavimo projekte „Sąveikos lauku – sumanumo link“. Gimnazistai susitiko su kuriančiais kraštiečiais, klausė paskaitų apie fotografiją. Ypač domėtasi fotografo, gimnazijos direktoriaus Rimanto Bikulčiaus paskaitomis apie portretinę fotografiją, jaunieji kūrėjai dalyvavo ir praktiniuose užsiėmimuose, stebėjo fotografo darbą, patys noriai fotografavosi. Tačiau gimnazistus domina ne tik šis fotografijos žanras – Ib klasė dalyvavo integruotoje pamokoje Zarasų krašto muziejuje, kurios metu aptarė Rytų poezijos žanro haiku ypatumus, kūrė haiku patys, siedami žodžio meną su fotografija – muziejuje kaip tik buvo eksponuojama R.Bikulčiaus personalinė peizažų paroda „Apie tylą“. Gimnazistai svarstė, kas kiekvienam yra tyla, kokia jos svarba, kaip ją pavyksta pajusti, išgyventi. Pagal pasirinktą fotografiją sukurtus tekstus mokiniai kūrybiškai sujungė į vaizdo klipą, kuris bus pristatytas gimnazijoje Poezijos dienai skirtos pertraukos metu.

Klubo „Lietus vitraže“ nariai aktyvūs ir konkursuose – šiais mokslo metais jau dalyvauta šešiuose konkursuose, pelnyta prizinių vietų ne tik rajone, bet ir šalyje. I-o gimnazijos aukšto koridoriaus stenduose nuolat eksponuojami gimnazistų kūrybiniai darbai, minimos jubiliejinės rašytojų sukaktys, skatinama plačiau susipažinti su jų kūryba. Šiuo metu eksponuojami mokinių darbai, skirti Kalbos dienai ir Vilniaus 700-ajam jubiliejui paminėti. Ib, IIIa,b klasių gimnazistai domėjosi, koks Vilnius išryškėja įvairių epochų autorių lyrikoje, patys kūrė eilėraščius, piešė, fotografavo, rengė plakatus, atskleidžiančius autorių santykį, požiūrį į neeilinį Gimtadienį švenčiančią sostinę.

Jaunimo klubo „Lietus vitraže“ vadovė Gitana Kavaliauskaitė, nuotraukos autorės, Rimanto Bikulčiaus ir Arvydo Veikšros