Lyčių lygybė dabar ir Donelaičio laikais

Europos Parlamentas šią savaitę paskelbė kasmetine lyčių lygybės savaite. Norima atkreipti dėmesį į vis dar vyraujančius skirtingumus, siekiama suvienodinti teises, aptarti aktualijas. Tokias problemas aptarėme per lietuvių literatūros pamokas, kai turėjome parengti kalbą apie lyčių lygybę ir palyginti, kaip šios problemos atrodo dabar ir XVIII amžiuje, kai gyveno K.Donelaitis. Pavyzdžiui, kalbėjome, kad poemoje „Metai“ moterų dvigubai mažiau, beveik visos bevardės, jos antraplanės veikėjos, anot vokiečių, vertos trijų K titulo (Kinder, Kirche, Kuche – vaikai, bažnyčia, virtuvė). Beje, ši problema pastebėta, aptarta ir kituose kūriniuose: „Popiežė Joana“, „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Benedikto slenksčiai“…Bendraklasiai kalbėjo apie artimuosius Rytus, Aziją, ypač Saudo Arabiją, Iraną, Iraką… Jie teigė, kad islamo valstybėse akivaizdūs nelygybės pavyzdžiai.

Per daugelį metų moters padėtis pasaulyje nuolatos keitėsi, tačiau dauguma stereotipų išliko tokie patys iki šių dienų. Moteris yra vaizduojama kaip silpnos lyties atstovė, kurią riboja menki fiziniai, emociniai bei taktiniai gebėjimai. Visa tai daro įtaką jos kasdieniam gyvenimui: skirtingos mokslo galimybės, darbas, sportas, atlygio gavimas bei dalyvavimas sprendimų priėmime. Būtent todėl lyčių lygybės aktyvistai siekia keisti šią nusistovėjusią tvarką ir atsižvelgti į abiejų lyčių pranašumus ir skirtumus.

Pavyzdžiui, Lietuvoje didesnis procentas moterų nei vyrų turi aukštąjį išsilavinimą ir moka daugiau užsienio kalbų, bet politikos ir verslo elite vis dar neproporcingai dominuoja vyrai. Tačiau tai visiškai nereiškia, jog reikia siekti sukeisti moterų ir vyrų vaidmenis ar pakeisti lyčių santykius taip, kad vyrų dominavimą pakeistų moterų dominavimas. Lyčių lygybę garantuojančioje visuomenėje moterys ir vyrai turi būti laikomais lygiais partneriais tiek namuose, tiek bendruomenėje, tiek visuomenėje. Todėl ši lygybės vizija siejama su moterų ir vyrų galios, teisių, pareigų ir galimybių pusiausvyra.

Deja, iki šiol tokios pusiausvyros dar nėra pasiekusi nė viena pasaulio valstybė, bet pastaraisiais dešimtmečiais lyčių lygybės srityje Europos Sąjunga padarė išties didelę pažangą: kurti teisės aktai, integruoti moterų veiksmai į visas politines sritis, o Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) atlieka mokslinius tyrimus, renka šios srities statistiką ir padeda ES valstybėms narėms spręsti lyčių nelygybės problemas Europoje ir už jos ribų. Daugiau informacijos galite rasti https://www.europarl.europa.eu/committees/lt/european-gender-equality-week-october-24/product-details/20221011EOT06821

Jaunoji ambasadorė, JEK narė Roberta Oleškevičiūtė. Nuotraukos vyr.ambasadorės Daivos Matijošienės