Misija Sibiras

Prieš mėnesį per LRT išvydau šios kasmetinės misijos pristatymą, kad važinėdami po mokyklas pernykštės ,,Misijos Sibiras” dalyviai dovanoja šio projekto nuotraukas. Taip atsirado noras juos pasikviesti į savo mokyklą, kad gimnazistai, švęsdami savo šalies šimtmetį, galėtų prisiminti ir istorijos faktus, ją gerbti. Taigi, antradienį gimnazijoje lankėsi „Misijos Sibiras 2017“ dalyvis Laimis Kasperavičius. Jis labai įdomiai pristatė, kaip suvokiamas pilietiškumas, kokia projekto istorija, kaip atrenkami nariai.
Beje, projektas startavo 2006 metais. Jau dvylika komandų vyko tvarkyti tremtinių kapinių (apie 150 jų sutvarkyta), susitikti su ten gyvenančiais tremtiniais ar jų vaikais. Paskutinė 2017 metų komanda per 2 savaites trunkančią ekspediciją pastatė 9 kryžius, sutvarkė 9 kapines.
Misijos dalyvis trumpai aptarė tremčių istoriją, rodė žemėlapyje vietas, kur keliauta, kokiomis sąlygomis vyko tremtin, kaip jie įsikūrė naujuose kraštuose. Įdomu, kad lietuvius visi pamėgo dėl jų darbštumo: šie vietinius mokė sodinti bulves vagomis, raugti daržoves, statyti namus, sūdyti, rūkyti maisto produktus, semti vandenį kartimi ir t.t.
Praėjusiais metais vykta į Irkutsko sritį (12 kartų didesnė už Lietuvą). Tremčių metais ten buvo išvežta apie 12 000 lietuvių, kurie daugiausiai dirbo miško darbus, kartais – anglių kasyklose. Dirbta po 12 – 16 valandų. Tokių tad mūsų protėvių kapų ieškota…
Taip pat mums buvo papasakota, kaip vykdoma atranka į „Misiją Sibiras“. Beje, šiemet ji jau prasidėjusi. Norintieji vykti atrenkami pagal anketas ir išbandomi bandomajame žygyje. Labiausiai vertinamas komandinis darbas, vienybė, nes vyksta ne 16 lyderių, bet viena stipri komanda.
Pernai metais ekspedicija startavo liepos septynioliktąją, pasaulio lietuvių vienybės dieną, geležinkelio stotyje, iš kurios ir buvo vykdomi trėmimai. Aplankytos Gadalėjaus, Tulūno, Jevdokimovo, Algatujo, Soloncy, Kamenkos, Porogo, Viesolyj gyvenvietės, visur pagerbti lietuviai. Paskutiniąją dieną ne tik kapinėse pastatytas kryžius, bet ant beržo iškelta Lietuvos trispalvė, giedotas himnas, užkastas gintaro gabalėlis. Tai simboliai, svarbūs kaip mūsų istorijos dalis, mūsų tapatybė.
Džiaugiamės galėdami iš pirmų lūpų išgirsti apie tokią misiją, pajusti dalyvių patriotiškumą, permąstyti savo vertybes. Dalyvis Laimis ne tik gimnazijai padovanojo pluoštą nuotraukų apie jų kelionę, bet ir kvietė pasižiūrėti filmą apie 2017 metų ekspediciją (galima susirasti LRT mediatekoje).
Mokytoja Daiva Matijošienė
Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus

20180418