Mūsų geriausieji gimnazistai

Kaskart, pasibaigus pusmečiui, skaičiuojame rezultatus, lyginame, džiaugiamės pasiekimais bei pažanga, ieškome nesėkmių priežasčių… Didžiuojamės šiais geriausiai I-ajame pusmetyje besimokiusiais mokiniais, jų pusmečio įvertinimai 9-10 balų:

Rugile Staskevičiūte, Ia
Akvile Zajančkauskaite, Ia
Džiugu Jančevskiu, II a
Romanu Blinovu, II a
Kostu Ragausku, II c
Ugne Emilija Gudonyte, III a
Kriste Maldauskaite, III a
Andriumi Nastajumi, IV a

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija
Nuotrauka Rimanto Bikulčiaus

20180213