Mūsų krašto poeto F.Kiršos gimtadieniui

„Kas negali skraidyti viršum vandenyno, teskraido viršum savo ežerėlio. Kiekvienas žmogus turi savo kelią ir horizontus.“ Tai mūsų krašto poeto Fausto Kiršos mintys. Zarasų rajone netoli Antalieptės esanti Senadvario sodyba tebesaugo šio poeto simbolisto, publicisto, vertėjo, aktyvaus kultūros ir visuomenės veikėjo atminimą. Pasitraukęs iš Lietuvos, gyvenęs išeivijoje (Vokietijoje, JAV), amžinojo poilsio atgulė Bostono kapinėse. Šiemet vasario 25 d. minėdami 130-ąją poeto gimimo sukaktį, drauge su grupele gimnazistų ir mokytoju Gražvydu Gasparavičium parengėme filmuką, kuris, tikimės, padės geriau pažinti F.Kiršos asmenybę, pasaulėžiūros bei kūrybos bruožus. Muzikuojantys gimnazistai, įkvėpti poeto lyrikos, sukūrė keletą dainų.

Gitana Kavaliauskaitė