Muzikos kūrybinių užduočių atsiskaitymui pasibaigus

Gegužės 18-24d. „Ąžuolo“  gimnazijoje vyko I-IIkl. kūrybinės užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti pasirinktos stilistikos ir apibrėžtos apimties dainą ar  instrumentinį kūrinį (pvz.,    repas,    dainuojamoji poezija,   instrumentinė pjesė ir  pan.), atlikti ją   ir  paaiškinti savo sumanymą.  Kūrybai turėjo pasirinkti ir pritaikyti žinomus kūrinio dramaturgijos principus (pradžia-vystymas-pabaiga; vystymas-kulminacija-atoslūgis; lėta-greita-lėta;   pasikartojimų reikšmė; dalumas ir pan.), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nusifilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos,  galima muziką kurti pasinaudojus  kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Mokinys ieškosi savo kūrybai priimtiniausių formų ir žanrų, savo pasirinkimą pagrindžia asmenine patirtimi, mokosi sukurti kūrinio koncepciją, fiksuoti ją  pasirinktu būdu. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, pasirinkti norimą įgyvendinti idėją,  kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą.

Buvo vertinamas  idėjos originalumas, struktūros logiškumas, kompozicijos ir jos atlikimo išbaigtumas, muzikinis intonavimas, ritmo tikslumas, scenografija ir stilistika. Papildomas balas skiriamas už kompozicijos meniškumą.

Įprastai kūrybinių užduočių atskaitymai vykdavo klasėse: mokiniai stebėdavo vieni kitų pasirodymus, palaikydavo, padėdavo, mokydavosi vieni iš kitų. Karantinas drastiškai pakoregavo atsiskaitymo formatą:  kurti galima buvo tik namuose, be draugų, nematant vieni kitų ir nesusipažįstant su kitų kūryba. Tad atrinkau tris geriausias kūrybines užduotis, kuriomis noriu pasidalinti. Tai Ib klasės mokinių Kristinos Čirkovos ir Martynos Paradnikaitės duetas su daina „Sapnas“,  Ib klasės mokinės Silvijos Černiauskaitės daina „Kometa“, ir IIb klasės mokinio Danieliaus Bobkovo naujas hitas „Summer Vibes“.

Kai kurių mokinių kūrybiniai darbai buvo puikūs, bet neskelbtini dėl techninių vaizdo ar garso trūkumų. Labai gražią dainą sukūrė Deimantė Jurevičiūtė (Ib), savo kūryba ir gitaros grojimo įgūdžiais nustebino Emilija Urbonavičiūtė (Ib), nuoširdumu  sužavėjo Gabrielė Kviliūtė (Ib).

Ačiū visiems kūrusiems ir atsiuntusiems savo kūrybinius bandymus. Tikiuosi, jog rudenį grįšime į labiau įprastą ir realią mokymosi aplinką.

Muzikos mokytojas Gražvydas Gasparavičius