Padėkų  vakaras

Pasinėrę į kasdienę rutiną dažnai pamirštame, nerandame laiko ar progos padėkoti. Šie mokslo metai suteikė daugiau išminties, privertė susimąstyti, sulėtinti gyvenimo tempą ir labiau vertinti kiekvieną akimirką, labiau branginti tai, ką jau turime. Mokslo metams artėjant į pabaigą tarėme i ačiū, dovanojome gražų žodį kiekvienam, kurio dėka turime tai, kas mus džiugina.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos Padėkų vakare prisiminėme tai, kas buvo gera ir gražu mūsų mokyklos bendruomenėje, pasidžiaugėme tais, kurie gerais darbais pildė aruodą, iš kurio kiekvienas semiamės jėgų, išminties ir idėjų, dėkojome už pagalbą, įkvepiantį žodį, padrąsinimą, didelį ar mažą darbą 94 laidos abiturientams.

Apie gražią ir prasmingą gimnazijos Padėkų vakaro tradiciją priminė gimnazijos direktorius Rimantą Bikulčius, jautrius ir nuoširdžius padėkos žodžius tarė Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė, abiturientų pasiekimais džiaugėsi Lietuvos Respublikos Seimo nario Algimanto Dumbravos patarėja Regina Račkauskienė, padrąsinantį, sušildantį, nuteikiantį žodį tarė Zarasų parapijos klebonas kunigas Vydas Juškėnas. Su padėkomis į šventę atvyko Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Sigita Keršienė, abiturientams dėkojo Zarasų rajono savivaldybės administracijos  Jaunimo reikalų koordinatorė Agnė Stumbrienė. Scenoje buvo ir pirmosios abiturientų mokytojos, ir P. Širvio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Kerpiškis. Abiturientams dėkojo Fausto Latėno meno mokyklos mokytojai, Zarasų sporto centro treneriai. Abiturientams padėkoti atvyko Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Gintarė Laurikėnienė, už prasmingus renginius dėkojo Zarasų Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Nadežda Matušova, Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Lementauskienė, Zarasų kultūros centro direktorius Aurimas Gudas, Zarasų atviro jaunimo centro bei Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ atstovai, Lietuvos šaulių sąjungos Zarasų šaulių 907 kuopos „Vytis“ kuopos vado pavaduotoja Vaida Lazdauskienė.

Visus ketverius metus gimnazistai kantriai ir kruopščiai ruošėsi pamokoms, nuoširdžiai dirbo ir siekė kuo aukštesnių ugdymosi pasiekimų. Juk ne veltui sakoma: ką išmoksi – ant pečių nenešiosi. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai nuoširdų „Ačiū!“ tarė savo mokiniams už mokymąsi ir lankomumą bei aktyvią veiklą, už labai gerą ir puikų mokymąsi bei aktyvią veiklą, už labai gerą ir puikų mokymąsi bei aktyvią veiklą gimnazijoje, už labai gerą mokymąsi ir lankomumą, už meilę filosofinei minčiai ir aktyvų dalyvavimą filosofijos olimpiadose, už pareigingumą ir atsakingumą, kruopštų mokinio pareigų atlikimą, už pagalbą organizuojant gimnazijos renginius ir dalyvavimą juose, už atsakingumą ir pareigingumą, už pagalbą organizuojant gimnazijos renginius ir dalyvavimą juose, už dalyvavimą konkursuose, gimnazijos veiklų fiksavimą bei pagalbą organizuojant gimnazijos renginius ir dalyvavimą juose.Gimnazija abiturientams dėkojo už muzikinius gebėjimus, aktyvią veiklą mūsų gimnazijoje, dalyvavimą ir laimėjimus respublikiniuose konkursuose, už meninius-kūrybinius gebėjimus, aktyvią veiklą gimnazijoje, už pasiekimus sporte, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos vardo garsinimą, už meninius-kūrybinius gebėjimus, aktyvią veiklą gimnazijoje. Šiemet pirmą kartą gimnazijos biblioteka dėkojo aktyviausiems skaitytojams už meilę knygai, pomėgį skaityti, tobulėti.

Padėkų žodžius keitė gimnazistų atliekamos dainos ir muzika.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija

Nuotraukos  Nelijos  Prapuolenaitytės