Pamoka kitaip – Padėkos diena

Anglų kalbos pamoka apie Padėkos dieną mokinių atmintyje išliks ilgai, nes pamoką vedė atašė iš JAV ambasados Althea Cawley – Murphree. Tai buvo istorijos pamoka angliškai apie populiariausią šventę Amerikoje – Padėkos dieną . Mokiniams buvo puiki galimybė išgirsti ir sužinoti daugiau apie šios šventės tradicijas, iš kur ir kaip ji kilusi. Lektorės prezentacija, paruoštos skaidrės ir pateikta medžiaga buvo labai aiški, įdomi ir mokiniams suprantama. Ši integruota anglų kalbos – istorijos pamoka buvo tikrai labai naudinga, mokiniai galėjo patobulinti dalykų žinias klausydami informacijos angliškai. Pavyzdžiui, įdomu sužinoti apie piligrimų gyvenimą, kitokia nuomonė apie JAV pilietinį karą.
Svarbiausias šios pamokos tikslas buvo paaiškinti mokiniams, kaip ir kodėl atsirado Padėkos diena, kaip amerikiečiai bendravo su gentimis, koks buvo šių gyvenimas, kokie buvo tuo metu papročiai ir kaip ši diena yra švenčiama šiuolaikinėje visuomenėje.
Šioje pamokoje buvo paminėta Amerikos susikūrimo istorija. Mokiniams smagu išgirsti apie kitos kultūros istoriją ne iš vadovėlių ar mokytojo pasakojimo, bet iš žmogaus, gimusio ir užaugusio ten, puoselėjusio šios šalies tradicijas, papročius. Tai buvo istorija žmogaus, kuris myli savo kraštą, domisi kitų šalių istorija.
Gaila, kad mokiniai buvo neaktyvūs, mažai kas išdrįso paklausti, nes lektorė tikėjosi didesnio auditorijos žingeidumo. Lektorė buvo labai atvira, šiltai bendravo, papasakojo apie savo šeimą, joje esančias tradicijas, maisto gaminimo papročius, kaip jos šeima švenčia Padėkos dieną. Pamokos pabaigoje pasakojo apie savo atliekamą misiją Lietuvoje ir kokie jos ateities planai. Po pamokos svečiai, ne tik atašė, bet ir savanorė Katrina Karlson, kuri veda kelias pamokas mūsų mokykloje, mainų programos specialistė Europoje Melisa J. Sokol ir viešnias atlydėjusi Tarptautinių mainų programų specialistė US ambasados Vilniuje Rasa Baukuvienė norėjo apžiūrėti gimnaziją, ypač mokinių darbus, eksponuojamus ant mokyklos sienų, apsilankyti muziejuje.
Ir ateityje tikimės panašių pamokų, nekantriai laukiame Katrinos Karlson pranešimo apie jos misiją Lietuvoje baigiamajame renginyje.

Aurelija Pledienė
Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus

20171213