Prasidėjo Lietuvių kalbos dienos

Vasario 16-ąją šventėme 103-iąjį Lietuvos gimtadienį. Tuo metu prasidėjo ir Lietuvių kalbos dienos. Nuo 2016 metų Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos, kurių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje.

Gimnazijoje kasmet šiuo laikotarpiu organizuojame įvairių renginių. Gaila, kad šiais metais negalėsime nuvykti į Vilniaus knygų mugę (tai jau buvo tapę tradicija), tačiau nuo vasario 22  iki vasario 28 dienos visi galėsime dalyvauti virtualioje „Knygų savaitėje 2021“, siūlančioje įvairių renginių – knygų pristatymų, susitikimų su rašytojais, bardais ir kt. Lietuvių kalbos savaitę mokiniai pradėjo pasveikindami Lietuvą savo kurtais eilėraščiais ir esė (dalyvavome Vasario 16-ajai skirtame eilėraščių ir esė konkurse „Švenčiu Lietuvą“, kurį organizavo Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios akto originalo atradėjas prof. Liudas Mažylis). Vasario 25 dieną mokytoja Gitana Kavaliauskaitė kvies paminėti Zarasų krašto poeto Fausto Kiršos 130-ąją sukaktį, o kovo mėnesį mokiniai rašys mokytojos Daivos Matijošienės parengtą diktanto tekstą.

Prasmingų ir gražių Lietuvių kalbos dienų renginių:)

Renata Žemaitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Pluoštelis mokinių darbų, skirtų Lietuvai pasveikinti

Laisva Tėvynė

Šeima, Tėvynė, Lietuva –

Šie žodžiai brangūs mano širdžiai.

Didžiuojuos, kad gimiau šioje šaly,

Kurioj branginama kiekvieno laisvė.

Ne visada juk buvo taip ramu

Gražiojoj mūsų Lietuvos padangėj.

Už šį gyvenimą, kurį gyvenam aš ir tu,

Dėkokim protėviams, žemai jiems nusilenkim.

Daug priešų trypė žemę Lietuvos,

Norėdami pavergt lietuvį drąsų.

Daug didvyrių padėjo galvas kovose,

Daug ašarų išliejo lietuvaitės gražios.

Ilgai netilo žvangesys ginklų,

Vis kilo, kilo neramumų bangos.

Tačiau sutelkę protą, drąsą ir jėgas

Lietuviai kovose apgynė laisvę.

Šiandieną gyvenu laisvoj šaly,

Kurioj nėra vergovės, priešų pikto žodžio.

Kvėpuot galiu čia pilna krūtine,

Galiu didžiuotis Lietuva savąja.

Mažvydas Bagdanavičius, 1b gimnazijos klasė

***

Mano Lietuva, tu lyg paveikslas,

Įvairiausiom spalvom nutapytas,

Tavo raštais ir skambančiais žodžiais

 Aš su meile nuo mažens augintas.

Mano Lietuva, tu lyg svajonė

Būti, kurti, dalintis ir veikti.

Tu į ateitį mano kelionė,

Tik jėgų nesuklupti suteiki.

Mano Lietuva, protėvių žeme,

Negandų išarta, išakėta.

Iš istorijos išmintį semiam,

Kaip branginti, tikėti, mylėti.

Oskaras Bucevičius, 1a gimnazijos klasė

***

Tėviškės likimas

Iš delno į delną man, Lietuva, tave

Tėveliai perdavė kaip palikimą.

Kadaise gavo tai iš protėvių savų –

Dalinamės tėvynę kaip likimą.

Mažytę Lietuvą su didele širdim,

Legendomis palaimintą gimtinę

Su juostom papročių ir ežerų akim,

Prieš saulę prisimerkusia žydryne.

Ir iš kartos į kartą taip jautriai ir ramiai

Kaip dovaną, išsaugotą, brandintą,

Nešiosiuos savyje tave aš amžinai,

Kaip tėčio ir mamos mokinta.

Miglė Butkevičiūtė, 1a gimnazijos klasė

***

Eilėraštis Lietuvai

Tu rytas, saulė, šypsena,

Gaivi rasa ir skambanti daina.

Tu juokas, ašara sūri,

Esi nepaprasta, labai brangi.

Tu paukščio skrydis blėstančiam rūke,

Tu medžio verksmas neramiam sapne.

Tu laikas upės tėkmėje,

Pasėjęs laimę, džiaugsmą manyje.

Deimantė Ivanovaitė, 1b gimnazijos klasė

***

Čia mano Tėvynė,

Stipri ir laisva,

Ją supa miškai,

Ežerų žydruma…

Šioj žemėj užaugęs,

Tiek visko patyręs,

Laimingas esu,

Gyvendamas čia.

Rokas Bajorūnas, 1a gimnazijos klasė

***

Laisva Lietuva

Ką man reiškia Lietuva?

Tai, kad ji dabar laisva.

Tai, kad atmintis gyva.

Tik kokia šalies perspektyva?

Mes rūšiuoti agituojam,

Saulės šviesą generuojam,

Saugom ežerus, miškus,

Kuriam ekologiškus namus.

Prieš tankus stojam.

Ne ginklais, o plikom rankom atakuojam.

„Lietuva laisva!“ – džiaugsmingai skanduojam.

Ir pergales šaliai paklojam.

Ką man reiškia Lietuva?

Tai, kad liktų ji laisva.

Su trim milijonais žmonių

Ir lietuvišku žodžiu!

Simonas Sapnovas, 1a gimnazijos klasė

***

Tėvynė mūsų

Tėvynė mūsų visokių priešų pulta…
Bet ar dėl to ji kalta?
Ir Kryžiuočių ordinas mus žudė,
Bet lietuviai drąsūs juos išpjudė.

Neleido Lietuvai gyvent ramiai
Nei rusų, nei lenkų, nei vokiečių galvažudžiai.
Okupuota net kelis kartus,
Bet lietuvis liko viskam atsparus.

Vaidas Girčys, 1a gimnazijos klasė

***

     Nors Lietuva maža valstybė, bet turime didžiuotis savo šalimi, kad esame nepriklausomi, turime didžiuotis, kad esame lietuviai! Ką man reiškia Lietuva? Asmeniškai man tai nėra tik šalis, kurioje aš gyvenu, ar šalis, kurioje gyvena mano šeima. Tai yra daug daugiau. Tai yra mano gimtinė: čia aš gimiau, čia aš augu ir čia užaugs mano vaikai. Juk mes, jaunimas, esame Lietuvos ateitis. Lietuva mūsų rankose, gimtinę auginsime, kaip ji augina mus, ginsime, kaip ji gina mus, mes ją mylėsime ir sukursime visavertį gyvenimą ateities kartoms. Būdama maža tėvams esu pasakiusi, kad nepaliksiu savo šalies, nes ne tam mūsų protėviai kariavo, kad dabar visi emigruotų iš Lietuvos. Jie kariavo, kad būtume laisvi, kad ateities kartos gyventų visavertiškai ir prasmingai.

    Mylėkime ir branginkime savo gyvenimą ir laivę būti tuo, kuo norime . Su gimtadieniu, Lietuva!

Ugnė Lamanauskaitė, 1a gimnazijos klasė