Renginiai skirti Pirmojo pasaulinio karo pabaigai paminėti

Žinome, kaip laikina ir trapu yra tai, kas paprastai vadinama – taika. Atrodo, kad vienintelė galimybė išgyventi karą yra aktyvi kova už taiką. Tikslas aiškus – stiprinti taiką. Tačiau ginčijamasi dėl kelio į šį tikslą. Kad kova už taiką staiga nepasibaigtų karu, kad nesutarimai būtų išmintingai išspręsti, taikos užtikrinimo tema nagrinėjama ir mokyklose. Mokykla perteikia mokiniams taikos tyrinėjimų išvadas, kad visi sužinotų, kaip galima išlaikyti taiką ir be prievartos spręsti konfliktus. Ugdymas taikai pasikliauja žmogaus protu, kadangi karai prasideda žmonių protuose. Todėl žmonių protuose turi būti iš anksto pasirūpinta taika.

Pirmasis šio išankstinio rūpesčio žingsnis yra žinojimas, kokios yra karų priežastys ir taikos sąlygos. Tai bandė išsiaiškinti Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos dešimtokai pamokų cikle apie karą ir taiką.

Mokymasis vyko netradicinėse aplinkose. Zarasų krašto muziejuje vyko pamoka apie Zarasus Pirmojo pasaulinio karo metais. Mokiniai apžiūrėjo ekspoziciją, išklausė faktus apie miestą karo metu ir pažvelgė į istoriją kitomis akimis. Pamoka baigėsi gėlių padėjimu karių kapinėse.

Laikas dar neištrynė nuo žemės paviršiaus siaubingo karo veido. Jį galima pamatyti ir mūsų rajone. Mokiniai tęsė pamokas klausydami istoriko, gido, gero karo lauko fortifikacijos žinovo Ramūno Keršio pasakojimų. Mokiniai lankėsi Tilžės ir Turmanto apylinkėse, pamatė blindažus, bunkerius, artilerinės amunicijos sandėlius, žuvusių vokiečių karių kapines, karo ligoninės ir artilerijos pabūklų fragmentus… Pasidomėjo, kaip mokiniai suprato ir įsidėmėjo tai, kas pamatyta bei išgirsta ir organizavo protmūšį. Buvo ir dovanų.

Integruota etikos ir lietuvių kalbos pamoka buvo skirta Pirmojo pasaulinio karo pabaigai, 1918 m. lapkričio 11 d., paminėti. Ši diena pažymima visoje Europoje. Lietuvių kalbos mokytoja Gitana Kavaliauskaitė kalbėjo apie pražūtingą karų reikšmę ir kokią įtaką šie sukrėtimai turėjo literatūrai. Darius Zagrebaitis ir Greta Mikutavičiūtė skaitė literatūros kūrinių ištraukas karo tematika. Mokiniai turėjo atlikti namų darbus – parašyti filosofinę interpretaciją „Kaip galima amžina taika? (I. Kantas). 

Dėkojame mokyklos direktoriui Rimantui Bikulčiui ir pavaduotojai ugdymui Daliai Gasiniauskienei už galimybę vesti integruotas pamokas kitokioje aplinkoje, pasidžiaugti naujais įspūdžiais ir įgūdžiais, nes tai skatina motyvaciją mokytis.

Didelė padėka Ramūnui Keršiui už skirtą laiką mokiniams ir Zarasų krašto paveldui. Dėkojame ir ištvermingam vairuotojui L. Stasiškiui.

Jelena Maskolenko