Išvyka į Pirmojo pasaulinio karo vietas Turmante

Zarasų „ Ąžuolo“ gimnazijos 2 a ir 2 b kl. mokiniai lapkričio 8 dieną išvažiavo Turmanto kryptimi. Ten vykome į  ekskursiją, kad netradicinėse erdvėse gautume žinių apie savo kraštą, jo istoriją. Dabar vykstant baisiam karui Ukrainoje itin smalsu kuo daugiau sužinoti, kokie karo veiksmai, kaip viskas organizuojama… Mūsų pamokos tema – karas ir taika. Paminėjome 1-ojo pasaulinio karo pabaigą ir pagerbėme žuvusiuosius, kalbėjome apie karą,  įvertinome karo veiksmus. Pamokos metu aplankytos penkios vietos. Pirmiausia susitikome su gidu Ramūnu Keršiu, kuris mums trumpai nusakė pamokos eigą. Nuvykome į Turmanto miestelį, kur yra išlikę seniausi Zarasų rajone fortifikacijos įtvirtinimo įrenginiai po Pirmojo pasaulinio karo. Čia buvę vokiečių kariai. Šią istoriją detaliau papasakojo gidas.  Turmanto traukinių stotyje gidas pasakojo, kad per šį pasaulinį karą geležinkelio stočiai pavyko atsilaikyti, tačiau po Antrojo buvo visiškai sunaikinta. Trečiasis sustojimas – prie vokiečių gynybos bunkerio, kur visi nuėjome apsižvalgyti, kaip bunkeris atrodo iš vidaus. Dar aplankytas Pirmojo pasaulinio karo muziejus, kuriame saugomi rasti ir išlikę įvairūs artefaktai, po karo išlikę ginklai. Taip pat įdomiai įrengtas tamsus kambarys, kuriame ant sienų iškabintos nuotraukos, darytos per karą, o norėdami jas pamatyti mokiniai turėjo užsidėti šalmus su prožektoriais, taigi buvo labai įdomu. O paskutinė aplankyta vieta – bunkeris laukuose, į kurį galėjome užeiti. Beje, moksleiviai sužinojo Turmanto pavadinimo istoriją, aptarė karo padarinius. Taigi, gimnazistai pamatė dar nematytų Pirmojo pasaulinio karo objektų, sužinojo apie jų pritaikymą ir grįžo namo kupini įspūdžių.

Dėkojame ekskursijai įvykti padėjusiems gidui  Ramūnui Keršiui , vairuotojui Leonui, mokyklos direktoriui R.Bikulčiui ir pavaduotojai D.Gasiniauskienei. Didžiausia mūsų padėka – viską organizavusiai pilietiškumo pagrindų mokytoja Jelenai Maskalenko.

Įspūdžiai 2a kl.gimnazisčių Donatos Bertašiūtės  ir Agnės Timofejevos