Tau, Lietuva

„Tau, Lietuva“ daina prasidėjo Vasario 16-ajai skirtas renginys mūsų gimnazijoje. Aktų salėje tądien susirinkę mokytojai ir gimnazistai giedojome Tautišką giesmę, klausėmės abiturientų Adomo, Gilmės ir Dianos atliekamų dainų ir tarsi iš naujo permąstėme, pajutome, prigludome prie tų svarbiausių tiesų – čia mūsų namai ir nėra už juos geresnių, šventas tėvynės vardas, iš lietaus ir ežerų sudėtas, mūsų šalies žmonių pastangų, darbų, kančių ir džiaugsmų pripildytas.

Gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius sveikino visus su švente ir priminė, jog tikras stebuklas, kad istorijos verpetuose buvo atkurta mūsų nepriklausoma valstybė. O pavaduotoja ugdymui Dalė Gasiniauskienė paskelbė Vasario 16-osios šventei skirto repo konkurso gimnazijoje nugalėtoją. Tai 4b klasės gimnazistas Danielius Bobkovas, sukūręs ir atlikęs repą „Lietuva, tėvyne mūsų“. Vertinimo komisijos pirmininkas mokytojas Gražvydas Gasparavičius džiaugėsi jaunuoju muzikantu, o gimnazijos direktorius įteikė Danieliui padėkos raštą ir Lietuvos valstybės istorinę vėliavą.

Gitana Kavaliauskaitė, nuotraukos Rimanto Bikulčiaus