Tylus Advento laukimas

Prasidėjo pirmoji Advento savaitė. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje juntamas Kalėdų laukimas. Gruodžio penktąją gimnazijos fojė tikybos mokytojos buvo papuoštas adventinis vainikas, uždegta pirmoji advento žvakutė. Apie rimties ir susikaupimo laiką kalbėjo keturi I b gimnazijos klasės mokiniai su auklėtoja, tikybos mokytoja Aurelija. Jų žodžiai suteikė rimties, susikaupimo ir ramybės. Priminė, jog reikia atlikti nebaigtus darbus, atiduoti skolas bei atleisti nuoskaudas, kad lengva širdimi galėtum sutikti Kalėdas ir Naujuosius. Taip pat keletą žodžių tarė klebonas Vydas Juškėnas. Jo žodžiai buvo labai šilti ir artimi kiekvienam. Šventinę nuotaiką skleidė ir I a klasės gimnazistė Diana Boriak, kuri akordeonu atliko kelis muzikinius kūrinius. Uždegus pirmąją adventinę žvakę vainike, po degančią ramybės ir rimties liepsnelę gavo  kiekvienos klasės atstovas.

Taigi, visiems linkime taikos, darnos, darbštumo, prašome Dievo pagalbos ir atleidimo. Tegul ateisiančios Šventos Kalėdos bus pilnos gerumo.

Gintarė Juškėnaitė,  Ib klasės gimnazistė
Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus

20181205