Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams pažinti profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Gimnazijoje už ugdymą karjerai atsakinga ugdymo karjerai specialistė: Jurgita Jablonskienė,

el. p. karjeros.specialistas1@gmail.com

Ugdymo karjerai specialisto veikla:

  1. Ugdyti karjeros planavimui ir sėkmingam įgyvendinimui reikalingas kompetencijas;
  2. Skleisti informaciją apie profesinio, bei aukštojo mokslo galimybes, profesijų įvairovę mokiniams ir mokyklos bendruomenei;
  3. Organizuoti profesinį veiklinimą (pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su užimtumo tarnybos specialistais, darbdaviais, įvairių profesijų atstovais);
  4. Teikti mokiniams grupines konsultacijas karjeros klausimais;
  5. Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, tolesnio mokymosi galimybėmis, studijų programomis, mokymosi formomis bei sąlygomis;

Ugdymo karjerai specialistė tau padės:

  • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
  • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;

Naudingos nuorodos

Karjeros planavimas ir pasirengimas:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt/

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/

Švietimas ir mokymasis https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_lt

Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma https://okkarjera.com/

 Profesijų pažinimas:

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html