Apie mus

Vizija:

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija – erdvė laimėjimų džiaugsmui, pasididžiavimui, pasitikėjimui ir pozityviai kaitai.

Misija:

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija teikia kokybišką antros pakopos pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtojant partnerystes ir sudarant sąlygas bendrųjų kompetencijų bei kūrybiškos asmenybės ugdymui.

Filosofija:

Mažutėj gilėj slypi mūs ąžuolo galia.

Gimnazijos tikslai:

– aukštos ugdymo kokybės užtikrinimas;
– kurti socialinės pedagoginės pagalbos tiekimo sistemą;
– bendruomenės partnerystės plėtra.

Gimnazijos uždaviniai:

– kokybiškas mokinių poreikių tenkinimas;
– optimalių darbo sąlygų sudarymas gimnazijoje;
– teikti pagalbą skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams;
– profesinio informavimo ir kuravimo sistemos kūrimas;
– remti ir plėtoti ryšius tarp ugdymo partnerių.

Gimnazijos himnas:

Mažutėj gilėj slypi
mūs ąžuolo galia.
Ar širdyse užaugs jis –
tai mūsų juk valia.

Šaknim senolių kraujas,
garbingas ir taurus,
tekės ir kvies iš naujo
atgimti ir pabust.

Mes trokštam, kad žaliuotų
galingas medis mūs,
kad šakos jo užstotų
nuo paklydimų mus.

Kad teiktų vien stiprybės
ir meilės, ir vilties,
kad skleistųsi dorybės
kaip gėlės po nakties.

Mes trokštam, kad žaliuotų
galingas medis mūs,
kad jo šakas globotų
prasmingasis dangus.