Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje įgyvendintas projektas „Sporto inventorius bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui“

Nuo 2020 metų gegužės mėnesio 4 dienos Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Sporto inventorius bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui“ (Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0026), kurį finansavo Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondas bei Zarasų rajono savivaldybės administracija. Savo lėšomis prisidėjo ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija. Bendra projekto vertė 11144.72 Eur. Šio projekto tikslai – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui ir kitiems bendruomenės nariams lankyti neformaliojo švietimo programą ir dalyvauti veikloje, skatinančioje fizinį aktyvumą, bei stiprinti bendruomeninius ryšius. Nors tikslus įgyvendinti trukdė pandemija ir su ja susiję ribojimai, 2021 metų rugsėjo 27 dieną projektas sėkmingai baigtas sporto dienos renginiais.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija dėl sporto inventoriaus stygiaus mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams negalėjo užtikrinti fizinio aktyvumo veiklų įvairovės. Be to, organizuojant rajono sporto šventes ir renginius, sporto centro ugdytinių užsiėmimus naudojamasi gimnazijos baze ir inventoriumi, kurie buvo nepakankami. Už projekto lėšas buvo įsigyta švieslentė gimnazijos sporto salėje vykstančioms mokinių ir bendruomenės komandų treniruotėms bei varžyboms, nupirkta treniruoklių, stalo teniso stalų, krepšinio, tinklinio, futbolo, teniso kamuolių, mankštos kilimėlių, gimnastikos lankų. Ši sportinė įranga leidžia ne tik paįvairinti fizinio ugdymo pamokas, pasiūlyti įvairesnių neformaliojo švietimo programų, bet ir kokybiškai organizuoti rajono sporto renginius, suburti bendruomenę. Be to, nemažai gimnazistų į mokyklą atvyksta iš aplinkinių kaimų. Daugelis mokinių po pamokų priversti laukti autobuso. Už projekto lėšas įsigyta įranga leidžia gimnazistams reguliariai pagal poreikius užsiimti aktyvia fizine veikla. Taigi ne tik gerėja fizinis mokinių aktyvumas, bet ir mažėja skirtumai tarp miesto ir kaimo vaikų galimybių. Visa projekto metu įsigyta įranga nemokamai galės naudotis ir mokinių tėvai, mokytojai, tad bus formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai, plėtojami bendruomeniniai ryšiai, skatinamas skirtingų kartų bendradarbiavimas. Įsigytos sporto bazės turėjimas leidžia užmegzti ir bendruomeniškus ryšius su kitomis mokyklomis, sporto klubais.

Kad įgyvendinant projektą įsigytas sporto inventorius paįvairino fizinio aktyvumo veiklas, rodo ir 2021 metais įvykę renginiai – Vaikų gynimo dienos šventė birželio 1 dieną ir mokslo metų užbaigimo šventė birželio 18 dieną. Gimnazijos patalpose ir stadione vyko krepšinio, tinklinio, teniso varžybos, estafetės, gimnazijos komandos pasipuošė už projekto lėšas nupirkta apranga. Visi norintieji galėjo išbandyti treniruoklius, dviračius, žaisti stalo tenisą, daryti įvairias mankštas. Veiklose dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, darbuotojai, mokinių tėvai. Laikas buvo praleistas aktyviai sportuojant bei bendradarbiaujant.

                      Projekto įgyvendinimas buvo vainikuotas rugsėjo 27 dieną vykusia sporto švente. Sporto dienos programa buvo įvairi: krepšinio, tinklinio, futbolo, smiginio varžybos, „lentos“ konkursas. Renginys vyko Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje laikantis visų saugumo reikalavimų. Ir dalyviai, ir žiūrovai džiaugėsi gražia bendryste, kuriai sutelkė sportinės veiklos, varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.

Įvykę renginiai, jų dalyvių aktyvumas ir nuotaika rodo, jog projekto metu nupirktas sporto inventorius prisidėjo prie mokinių ir kitų bendruomenės narių fizinio aktyvumo gerinimo, bendruomeniškumo stiprinimo. Be to, pagerėjo sporto švenčių kokybė. Vadinasi, finansiniai ištekliai buvo naudojami racionaliai, įsigyta įranga skatina bendruomeniškumą, aktyvią fizinę veiklą, stiprėja bendruomenės narių sveikata.

Renata Žemaitienė, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja. Austėjos Paukštytės, Luko Gudžiuko, Tito Davydovo, Darjos Zimariovos nuotraukos.