Žmogaus saugos pratybos gimnazijoje

Gimnazijoje civilinės saugos mokymas pagal civilinės saugos planą vyksta ištisus metus. Apie gimnazijoje prognozuojamas ekstremalias situacijas (ES) ir jų  perspėjimo signalus, ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) bei civilinės saugos pajėgų funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų atvejais mokiniams,mokytojams bei kitiems darbuotojams skaitomos paskaitos,vedami instruktažai, leidžiami informaciniai stendai.Visi  mokiniai,mokytojai bei darbuotojai supažindinami su evakuacijos planu.

            Vykdydami gimnazijos civilinės saugos (CS) metinį planą, rugsėjo 27d. gimnazijoje buvo pravestos civilinės saugos (CS) pratybos aktualia tema – „Gaisras gimnazijoje“. Pratybų tikslas tobulinti evakuavimosi įgūdžius, mokytis derinti ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) narių bei civilinės saugos pajėgų veiksmus ekstremalios situacijos atveju. Pasikvietėme ir svečių. Pratybose dalyvavo – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevežio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Audrius Bolisas,  III- sios pamainos vadas Robertas Bolšakovas, skyrininkas Vladas Jankauskas, ugnegesiai gelbėtojai Gintas Gurskas, Rimantas Andrijauskas, Neimantas Skrindžiauskas, Darius Ketleris ir Deividas Garbinčius.

Nuskambėjus civilinės saugos (CS) signalui „Gaisras“,visi gimnazijos mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai pagal gimnazijos evakuacijos planą organizuotai, drausmingai, be panikos, saugiai paliko gimnazijos patalpas ir rinkosi gimnazijos vidiniame kiemelyje. Po pratybų estremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) nariai bei mokytojai mokytojų kambaryje susirinko aptarti evakuavimosi eigos.  Zarasų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Audrius Bolisas ir skyrininkas Vladas Jankauskas nurodė klaidas, davė pastabas su kuriomis bus supažindinti mokytojai, mokiniai bei kiti darbuotojai. Juk nelaimė ateina nelauktai,staiga. Bet mes tam turim būti pasiruošę.

           Evakuacijos metu gana neblogai dirbo ir civilinės saugos (CS) pajėgų – priešgaisrinės,viešosios tvarkos palaikymo, medicinos grandys. Nors ir jos neišvengė klaidų. Manau pratybos pavyko. Jų metu pasisėmėme patirties, bet ir neišvengėme ir klaidų. Iš klaidų juk mokomasi. Bet neklysta tas, kas nieko nedaro. Po pratybų visi mokiniai,mokytojai bei kiti darbuotojai grįžo į gimnaziją tęsti mokslų bei darbų.

Algirdas Buičenka, „Ąžuolo“ gimnazijos ESVG koordinatorius, atsakingas už civilinę saugą

Foto Rimanto Bikulčiaus