Administracija


Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius Rimantas Bikulčius
Gyyvenimo aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Gasiniauskienė
Direktoriaus pavaduotojas ūkinei daliai Raimundas Pupeikis