Žmogaus saugos diena Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje

Gimnazijoje civilinės saugos mokymas pagal civilinės saugos planą vyksta ištisus metus. Apie gimnazijoje prognozuojamas ekstremalias situacijas (ES) ir jų perspėjimo signalus, ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) bei civilinės saugos pajėgų funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų atvejais mokiniams, mokytojams bei kitiems darbuotojams skaitomos paskaitos,vedami instruktažai, leidžiami informaciniai stendai.Visi mokiniai, mokytojai bei darbuotojai supažindinami su evakuacijos […]

Savižudybių prevencijos mokymai

Vasario 19 d. ir balandžio 3 d. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos pedagogai dalyvavo VŠĮ Psichologinės sveikatos centro mokymuose „Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymai šalies pedagogų bendruomenėms“. Mokymų trukmė – 12 akademinių valandų, mokymus finansavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos informacija