Vizija, misija ir filosofija

VIZIJA

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija – saugią mokymosi aplinką kurianti bendruomenė, ugdanti kūrybingą, savarankišką, atsakingą ir pilietišką asmenybę.

MISIJA

Teikti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį antros pakopos pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir tolimesniam mokymuisi.

FILOSOFIJA

„Mažutėj gilėj slypi mūs ąžuolo galia.“