Prasminga kartų bendrystė

Visada smagu susitikti su mielais bičiuliais, o ypač tada, kai po ilgo nesimatymo galima pasidalyti tuo, kas gražu ir prasminga. Mūsų gimnaziją ir Trečiojo amžiaus universitetą jungia graži bendrystė. Džiugu, kad literatūrinių popiečių, susitikimų, paskaitų metu mūsų gimnazijos jaunimas ir mokytojai kasmet ir ne kartą susitinka su TAU nariais. Šiais mokslo metais taip pat tęsiame […]

Išdrįsk kalbėti

Jauno žmogaus brandai labai svarbi kultūros patirtis. Džiugu, kad yra priemonių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti. Viena jų – Kultūros pasas. Kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami Kultūros paso paslaugoms finansuoti. Šia galimybe spalio 19 dieną pasinaudojo ir mūsų gimnazijos visi 3-tų, 4-tų klasių mokiniai, dalyvavę edukaciniame renginyje „Išdrįsk kalbėti“. Dviejų valandų […]

Istorijos pamoka Plunksnočių miške

Spalio 18 dieną, Plunksnočių miško (Rokiškio raj.) gilumoje vyko tradicinis Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopos partizanų, žuvusių 1949 m., pagerbimas ir minėjimas, į kurį susirinko ne tik Rokiškio moksleiviai, skautai, ateitininkai, šauliai, mokytojai, istorijos puoselėtojai, bet ir gausus būrys šaulių iš Biržų bei Zarasų. Gūdžią 1949 metų lapkričio naktį Plunksnočių miške vienas po […]

Išdainavę Vienužio sielvartą ir džiaugsmą

Poetiniu žodžiu ir muzikos garsais bene tinkamiausia kalbėti apie besidžiaugiantį, mylintį žmogų. Lyrika ir muzika taip pat padeda pasilenkti ties ilgesio, sielvarto žaizda. Ir, žinoma, suprasti tuos, kurių giesmė užgimė mūsų krašte. Pernai minėjome Pauliaus Širvio šimtmetį, žiemą – Fausto Kiršos jubiliejų, o šį rugsėjį – Antano Vienažindžio 180-ąją gimimo sukaktį. Poetas, kunigas, švietėjas A. […]

EUROPOS KALBŲ DIENOS ŠVENTĖ

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet rugsėjo pabaigoje jau paminėjome tradicinę Europos kalbų dieną Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje. Viena iš svarbiausių kompetencijų šiuolaikiniam žmogui – kalbų mokėjimas. Net 800 milijonų europiečių  yra skatinami išmokti daugiau kalbų būdami bet kokio amžiaus, besimokant mokykloje arba laisvu metu. Tikėdama, kad kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo, Europos Taryba […]

Poezijos paukštei praskriejus

Dėl pandemijos šiemet poezijos paukštė sučiulbo vasarą, atnešusi „Poezijos pavasarį“ į Zarasų viešąją biblioteką visiems, kam poetinis žodis suskamba tikra sielos muzika. Šiemet renginys buvo skirtas mūsų krašto poetui Faustui Kiršai, minint 130-ąsias jo gimimo metines. Šventė vyko išties poetiškoje erdvėje – ant bibliotekos priestato stogo, atsiveriant Zarasaičio vandenų, dangaus erdvių platybėms, gaivaus vėjo palytėtoms. […]

Apdovanoti gabūs gimnazistai

Kasmet birželio 1 dieną mūsų mieste Vaikų gynimo šventės metu apdovanojami gabūs mokiniai – konkursų, varžybų, olimpiadų laureatai. Ir kasmet šioje šventėje dalyvauja Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ugdytiniai bei jų mokytojai. Nepaisant užsitęsusio karantino, ir šiais mokslo metais mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose, tad į sceną buvo pakviestas nemažas būrys gimnazistų ir juos ruošusių mokytojų: […]