Mokytojai

Aurelija Jakutienė – tikyba
Jelena Maskolenko – etika, filosofija, ekonomika ir verslumas
Daiva Matijošienė – lietuvių kalba ir literatūra
Gitana Kavaliauskaitė – lietuvių kalba ir literatūra
Renata Žemaitienė – lietuvių kalba ir literatūra
Lauryna Čižikienė – anglų kalba
Aurelija Pledienė – anglų kalba
Anna Puzhene – anglų kalba
Milda Dainienė – rusų kalba
Tatjana Kondratavičienė – matematika
Vaida Maleckaitė – matematika
Gintautas Antanavičius – informacinės technologijos, fizika
Robertas Sukavičius – informacinės technologijos, fizika
Eglė Naprienė – biologija
Birutė Bazarienė – chemija
Rimantas Bazaras – istorija ir pilietiškumo pagrindai
Gintarė Trukanienė – istorija
Nijolė Šiaučiūnienė – geografija, ekonomika ir verslumas
Gražvydas Gasparavičius – muzika
Gražina Karlaitė – teatras
Jurgita Navickienė – dailė, technologijos
Raimundas Pupeikis – technologijos
Andrius Navickas – kūno kultūra
Romaldas Tuzikas – kūno kultūra
Genovaitė Vadaišienė – psichologija

Į mokytojus galima kreiptis per tamo dienyną.