Finansinės ataskaitos

2024 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2024 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2022 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2020 metų I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Informacija apie darbo užmokestį