Konkursas pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų „Ąžuolo” gimnazija,  kodas190202999; Įstaigos teisinė forma  : biudžetinė įstaiga; Įstaigos buveinė: Zarasų r. sav.,  Zarasų m.,  Savanorių g. 1; Pareigybės grupė: darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį; Pareigybės lygis: A2; Bazinio darbo užmokesčio dydis: nuo 5,76 iki 10,48 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo: Pareigybės pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai […]

Svarbi informacija

Siekiant sustabdyti viruso plitimą, keičiamas mokinių atostogų laikas. Mokinių pavasario atostogų laikas skelbiamas nuo kovo 13 iki kovo 27 dienos imtinai.