Mūsų geriausieji gimnazistai

Kaskart, pasibaigus pusmečiui, skaičiuojame rezultatus, lyginame, džiaugiamės pasiekimais bei pažanga, ieškome nesėkmių priežasčių… Didžiuojamės šiais geriausiai I-ajame pusmetyje besimokiusiais mokiniais, jų pusmečio įvertinimai 9-10 balų: Rugile Staskevičiūte, Ia Akvile Zajančkauskaite, Ia Džiugu Jančevskiu, II a Romanu Blinovu, II a Kostu Ragausku, II c Ugne Emilija Gudonyte, III a Kriste Maldauskaite, III a Andriumi Nastajumi, IV […]