Civilinės saugos pratybos Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje

Gimnazijoje civilinės saugos mokymas pagal civilinės saugos planą vyksta ištisus metus. Apie gimnazijoje prognozuojamas ekstremalias situacijas (ES) ir jų perspėjimo signalus, ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) bei civilinės saugos pajėgų funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų atvejais mokiniams, mokytojams bei kitiems darbuotojams skaitomos paskaitos,vedami instruktažai, leidžiami informaciniai stendai.Visi mokiniai, mokytojai bei darbuotojai supažindinami su evakuacijos planu.
Vykdydami gimnazijos civilinės saugos (CS) metinį planą, rugsėjo 27 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu buvo pravestos vietinės reikšmės civilinės saugos (CS) pratybos tema – „Sprogmuo gimnazijoje“. Pratybų tikslas tobulinti evakuavimosi įgūdžius, mokytis derinti ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) narių bei civilinės saugos pajėgų veiksmus ekstremalios situacijos atveju.
Nuskambėjus civilinės saugos (CS) signalui „Srogimų (terorų) atveju“, visi gimnazijos mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai pagal gimnazijos evakuacijos planą organizuotai, drausmingai, be panikos laikydamasi rimties saugiai paliko gimnazijos patalpas. Po pratybų ekstremalių situacijų valdymo grupės (ESVG) nariai aptarė evakuavimosi eigą, nurodė klaidas, davė pastabas su kuriomis bus supažindinti mokytojai, mokiniai bei kiti darbuotojai. Juk nelaimė ateina nelauktai, staiga. Bet mes tam turim būti pasiruošę. Manau pratybos pavyko. Jų metu pasisėmėme patirties, bet ir neišvengėme ir klaidų. Iš klaidų juk mokomasi. Bet neklysta tas, kas nieko nedaro. Po pratybų visi mokiniai, mokytojai bei kiti darbuotojai grįžo į gimnaziją tęsti mokslų bei darbų.

Algirdas Buičenka „Ąžuolo“ gimnazijos ESVG koordinatorius, atsakingas už civilinę saugą
Nuotraukos R.Bikulčiaus ir A.Buičenkos

20170927