In memoriam Elena Eugenija Gaidamavičienė (1942-09-13 – 2023-05-11)

„Kelias prasideda nuo pirmojo žingsnio. Ne visada duota rinktis, ne visada aišku, iš kur jis prasideda ir kur nuves. Kelias paklūsta tik einantiems, ieškantiems, kuriantiems, neabejojantiems“, – taip Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 100-mečio jubiliejui išleistoje knygoje „Mažutėj gilėj slypi…“ rašė Elena Gaidamavičienė, ėjusi šios mokyklos kūrimo keliu beveik 23-ejus savo pedagoginio-vadybinio darbo metus. Būtent taip – kūrybiškai, jautriai, santūriai ši pedagogė, direktorė, žmona, mama, senelė, žavi, kūrybiška asmenybė ėjo ir savo gyvenimo keliu, pasibaigusiu staiga 2023 m. gegužės 11 d., gamtai pasipuošus gražiausių žiedų rūbu…

Elena Eugenija Lašinskaitė Gaidamavičienė gimė 1942 m. rugsėjo 13 d. Utenos rajono Prūsokiškių kaime. 1949 m. pradėjo lankyti Plaučiškių pradinę mokyklą, kurią baigusi 1953-1960 m. mokėsi Saldutiškio vidurinėje mokykloje (Utenos r.). 1960 m. įstojo į Kapsuko O.Žemaitytės-Sukackienės pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. 1962 m. pradėjo dirbti mokytoja Kirdeikių vidurinėje mokykloje Utenos rajone: dėstė piešimą, rusų kalbą. Nuo 1967 m. Utenos moksleivių namuose dirbo masinių renginių organizatore, 1968-1972 m. Ignalinos 3-ioje vidurinėje mokykloje – direktorės pavaduotoja, 1972-1975 m. buvo Ignalinos pionierių ir moksleivių namų direktore. 1985 m. baigė neakivaizdines studijas tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute gamtos-geografijos fakultete, įgijo geografijos mokytojos specialybę. 1985-2008 m. E.Gaidamavičienė – Zarasų 1-osios vidurinės mokyklos, dabartinės Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorė, nuoširdžiai, atkakliai siekusi, kad jos vadovaujama Zarasų 1-oji vidurinė mokykla gautų gimnazijos statusą. Buvo Lietuvos mokyklų, pavadintų „Ąžuolo“, „Ąžuolyno“ vardais, sambūrio iniciatorė, „Caritas“ pastoracinės tarybos narė.

Žavėjo direktorės santūrumas, moteriškas žavesys, motiniškas rūpestis ir šiluma. Niekad nestokojo nei vadybinių, nei kūrybinių sugebėjimų: milžiniška jos ištapyta drobė prie prakartėlės daugybę metų puošė Zarasų bažnyčią kalėdinių švenčių metu. Džiaugtasi jos kūriniais ir mokykloje: karpiniais, tapybos ant šilko, piešinių parodomis, fotografijų stendais, floristikos kompozicijomis. Viskam jai užteko širdies – mokiniui ir mokytojui, visiems, dirbusiems drauge, jautė nuoširdų dėkingumą. Direktorės iniciatyva tradicija mokykloje tapo kasmetinės mokinių ir mokytojų išvykos aplink Lietuvą, kelionės po Vakarų Europos valstybes. E.Gaidamavičienė džiaugėsi ir didžiavosi 1996 m. Vatikane audiencijos su popiežiumi Jonu Pauliumi II metu gautu specialiuoju palaiminimu gimnazijai. Už tautinės mokyklos atgaivinimą, didelį indėlį atkuriant gimnazijos statusą Zarasuose, gražų gimnazijos tradicijų puoselėjimą 2009 m. LR Prezidento V.Adamkaus apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Jos širdis, žvilgsnis ir mintys nuolat buvo atviri gėriui ir vilčiai. „Kiekviena diena tebūna Jums šviesa“, – linkėjo Elena Gaidamavičienė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenei. Tešviečia ir Jums Amžinoji Šviesa, miela Elena…

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenė