Lietuvos jaunųjų samariečių forumas „Tiesa padarys jus laisvus“

Saulėtą kovo 4-ąją – Šv. Kazimiero – dieną Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Lietuvos jaunųjų samariečių forumas “Tiesa padarys jus laisvus”. Sugužėjo 130 dalyvių iš devynių LSB skyrių: Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Radviliškio, Pakruojo, Kelmės, Telšių, Zarasų ir Šiaulių mokiniai. Kartu su „Ąžuolo“ gimnazijos samariečiais ir vadove Nijole Ragauskiene vyko ir žėmės ūkio mokyklos jaunosios maltietės. Visus susirinkusius labai šiltai ir nuoširdžiai pasveikino JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Malonu buvo sužinoti, kad Jo Ekselencijai buvo įteikta Šiaulių miesto Šviesuolio nominacija. Sveikinimo žodžius ir linkėjimus skyrė Šiaulių Samariečių bendrijos pirmininkė Genovaitė Karvelienė ir LSB prezidentė Genoefa Baltrušaitienė. Sugiedoję jaunųjų samariečių himną bei linksmai nusiteikę, vaikai ir jaunimas pradėjo žaisti susipažinimo žaidimus. Lektorius Artūras Šiukšta skaitė paskaitą “Pažinkite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus”, kurios metu atskleidė jauno žmogaus pasirinkimus ir jų pasekmes. Suvaidinus Forumo teatro metodu situaciją, jaunimas išsiskirstė į grupes ir ruošė vaidinimo pabaigą. Po skanių pietų vyko vaidinimų pristatymai. Viso forumo metu jautėsi nuoširdumo, draugiškumo dvasia. Jaunimas susirado naujų draugų, o vadovai planavo įvairias veiklas. Renginio pabaigoje visiems skyriams buvo įteiktos nominacijos. Zarasų jauniesiams samariečiams įteikta Kūrybiškiausios komandos nominacija. Grįždami namo aplankėme Kryžių kalną. Už galimybę nuvykti į respulikinį forumą esame dėkingi Zarasų RJVOS „Apskritas stalas“ vadovei Aurelijai Trimonytei. Už saugią kelionę nuoširdžiai dėkojame Zarasų autobusų parko vairuotojui Alvydui Bakučiui.
Kitais metais jaunimo forumas vyks Radviliškyje. Samariečių šūkis “Skubėkime daryti gera” kviečia jaunimą savanoriauti ir daryti gerus darbus.

Elija Laurikėnaitė, Milda Makoveckaitė LSB Zarasų skyriaus jaunoji samarietės
Nuotraukos N. Ragauskienės

20170309