Mokslo metus užbaigėme ugdomąja veikla

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 2017 – 2018 m.m. Ugdymo plane numatyta mokslo metus baigti ne pamokine, o kita ugdomąja veikla. Paskutinę ugdymo proceso savaitę mokiniams buvo pasiūlyta socialinė – pilietinė veikla, tvarkant Zarasų miesto erdves. Šios dienos darbus organizuoti mums padėjo Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskienė. Mokiniai laistė ir tvarkė gėlynus prie apžvalgos rato, dažė ir atnaujino vaikų žaidimų aikšteles bei švarino aplinką prie atviro baseino, talkino Žmonių su negalia sąjungai, dirbo Zarasų miesto kapinėse.
Žmogaus saugos dieną organizavome Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Zarasų gelbėjimo tarnybos patalpose. Be ugniagesių gelbėtojų, renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos Vyčio apygardos 5 – osios rinktinės vyr. seržantas Remigijus Jovaiša ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Rosita Gurskaja. ESVG koordinatoriaus, gimnazijoje atsakingo už civilinę saugą mokytojo Algirdo Buičenkos puikiai suorganizuotose veiklose mokiniai sužinojo apie atsakingų tarnybų darbą ir jų profesijų pasirinkimo galimybes.
Birželio 13 –ąją dieną gimnazijoje buvo organizuota Atvirų durų diena būsimiems gimnazistams.
Birželio 14 –ąją prisijungėme prie pilietinės akcijos „Raktai iš paliktų namų“ , skirtos Gedulo ir vilties dienai. Istorijos mokytojas Rimantas Bazaras priminė mokiniams skaudžias istorines datas ir ištremtųjų žmonių skaičius (jų tarpe buvo ir šios mokyklos mokytojai), paskaitė atsiminimus apie jų išgyvenimus. Mokiniai pagamino simbolinius raktus, kurie galėjo likti po trėmimų operacijos, kuomet likdavo tušti namai. Raktus pakabinome gimnazijos kiemelyje, ant tautine simbolika papuoštų ąžuoliukų.
Šiuos mokslo metus užbaigėme nuotaikinga švente ir mokytojo Gražvydo Gasparavičiaus paruoštų mokinių kūrybiniu koncertu. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Irena Girskienė supažindino su direktoriaus įsakymu dėl pagrindinio ugdymo programos baigimo ir dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę. Direktorius Rimantas Bikulčius įteikė Padėkos raštus puikiais ir labai gerais įvertinimais baigusiems mokslo metus ir sėkmingai dalyvavusiems įvairiuose konkursuose, olimpiadose mokiniams bei palinkėjo saugios, įspūdžių pilnos vasaros.

Janina Dobrovolskienė
Nuotraukos Rimanto Bikulčiaus

20180615

20181613

20180614