Muzikos kūrybinių užduočių atsiskaitymas nuotoliniu būdu

Gruodžio 15-17d. „Ąžuolo“  gimnazijoje vyko I-II klasių muzikos kūrybinės užduoties atsiskaitymas. Mokiniai turėjo sukurti pasirinktos stilistikos ir apibrėžtos apimties dainą ar  instrumentinį kūrinį (pvz.    repas,    dainuojamoji poezija,   instrumentinė pjesė, ritminė improvizacija ir  pan.), atlikti ją   ir  paaiškinti savo sumanymą.  Kūrybai turėjo pasirinkti ir pritaikyti žinomus kūrinio dramaturgijos principus (pradžia-vystymas-pabaiga; vystymas-kulminacija-atoslūgis; lėta-greita-lėta;   pasikartojimų reikšmė; dalumas ir pan.), o savo kūrybines užduotis, jas užfiksavę skaitmeniniais būdais (nusifilmavę), atsiųsti mokytojui. Kūrinio žanras, priemonės, kūrybos strategijos neribojamos,  galima muziką kurti pasinaudojus  kompiuterinėmis muzikos kūrimo programomis. Mokinys ieškosi savo kūrybai priimtiniausių formų ir žanrų, savo pasirinkimą pagrindžia asmenine patirtimi, mokosi sukurti kūrinio koncepciją, fiksuoti ją  pasirinktu būdu. Svarbiausia – mokinys turi pats atpažinti ir išskirti savo stipriąsias muzikos gebėjimų puses, suprasti  ir  vertinti  savo    individualumą,    siekti    jį  išreikšti savita kūryba pasirenkant norimą įgyvendinti idėją,  kuriant taikyti įvairias kūrybos strategijas, kontroliuoti kūrybos procesą ir patirti kūrybos džiaugsmą.

Užduoties vertinimo kriterijai buvo parengti atsižvelgiant į bendrųjų ugdymo programų reikalavimus: buvo vertinamas  idėjos originalumas, struktūros logiškumas, kompozicijos ir jos atlikimo išbaigtumas, muzikinis intonavimas, ritmo tikslumas, scenografija ir stilistika, gebėjimas dirbti savarankiškai. Papildomas balas skiriamas už kompozicijos meniškumą.

Įprastai kūrybinių užduočių atskaitymai vykdavo klasėse: mokiniai stebėdavo vieni kitų pasirodymus, palaikydavo, padėdavo, mokydavosi vieni iš kitų būti produktyviu kūrybinės komandos nariu, o klasėje įgytą    muzikinės raiškos patirtį   panaudodavo kitų  dalykų pamokose ar popamokiniuose renginiuose. Karantinas ir vėl drastiškai pakoregavo atsiskaitymo formatą:  kurti galima buvo tik namuose, be draugų, nematant vieni kitų ir nesusipažįstant su kitų kūryba. Kaip ir pavasarį, atrinkau tris geriausias kūrybines užduotis, kuriomis noriu pasidalinti. Tai IIb klasės mokinės Martynos Paradnikaitės sukurta daina „Raidelių kapitonas“,  Ic klasės mokinės Airingos Šapalaitės autorinė daina „Say goodbye“, ir trijų Ib klasės vyrukų (Džiugo Ragausko, Gyčio Pumpučio ir Pauliaus Kasperavičiaus) elektroninės muzikos  hitas „Surface“.

Kai kurių mokinių kūrybiniai darbai buvo puikūs, bet neskelbtini dėl techninių vaizdo ar garso trūkumų. Labai gražią dainą Lietuvai, kurią tikrai išgirsite artimiausiame gyvo garso koncerte, sukūrė Algintė Kavarskaitė (Ic); fantastiškai gražiai dainavo šeimyninis  Marijos Rzezniczak (Ic) ir jos mamos Dovilės duetas; profesionalumu kaip ir įprastai išsiskyrė Silvijos Černiauskaitės (IIb) ir Adrijos Zavackaitės (Ic) kūryba; pagyrimo ir paskatinimo nusipelno Emilijos Urbonavičiūtės (IIb), Gabrielės Kviliūtės (IIb), Justės Sipavičiūtės (Ic),  Ievos Stankevičiūtės (Ia) kūrybiniai bandymai.

Ačiū visiems kūrusiems ir atsiuntusiems savo kūrybinius bandymus. Viliuosi, jog atlikdami šią užduotį pagilinote savo muzikinę patirtį,  atsižvelgdami į  savo    gebėjimus patobulinote  muzikos kalbos įgūdžius, išmokote naudotis prieinamomis muzikinėmis kompiuterių programomis, nusakyti kūrinio sumanymą, jo vystymui pritaikyti dramaturgijos principus. Norėtųsi palinkėti, kad po šventinių atostogų susitiktume sveiki ir gyvi, nevaržomi bendravimo draudimų ir ribojimų, galėdami laisvai dainuoti ir kvėpuoti.

O pabaigai noriu pacituoti poeto Vlado Šimkaus eilėraščio „Pradžia“ žodžius: „Kūryba – kai nėra jokios  Kūrybos. / Viskas išgyventa…“

 Muzikos mokytojas Gražvydas Gasparavičius